Bredbandsforum får förlängt

Trots framgångsrikt arbete är målet med ett bredband i världsklass landet över ännu inte nått. Därför ger regeringen Bredbandsforum i uppdrag att fortsätta kampen.

Bredbandsforum får förlängt

Målet är att Sveriges alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Detta ska i första hand uppnås genom väl fungerande marknader.

– Målet är ambitiöst och kräver en hel del arbete från alla aktörer på marknaden, liksom ett starkt engagemang på lokal, regional och nationell nivå. Här spelar Bredbandsforum en viktig roll, menar it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

En välbehövlig arena

Regeringen har därför beslutat att verksamheten vid det inrättade kansliet hos Post- och telestyrelsen ska fortsätta och det förnyade uppdraget löper till och med 2015. Även framöver är det Anna-Karin Hatt som får förtroendet att hålla i ordförandeklubban och utse ledamöterna.

– Arbetet i Bredbandsforum har varit framgångsrikt och det har verkligen blivit en arena för dialog och samverkan mellan olika aktörer på bredbandsmarknaden, deklarerar hon.

Bredbandsforum fungerar som en mötesplats där regeringen, myndigheter, organisationer och företag kan utbyta erfarenheter och åsikter, samt uppmärksamma såväl hinder som möjligheter för den svenska bredbandsutbyggnaden.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.