Bredbandsstödet betalas ut ett år till

Regeringen förlänger bredbandsstödet med ett år. Det ger pressade kommuner en rimlig chans att hinna med utbyggnaden och få del av pengarna. Avdraget för privatpersoner som installerar bredband ska också gälla under 2007, enligt budgetpropositionen.

Många kommuner har haft kniven på strupen under utbyggnaden av bland annat ortssammanbindande nät. För att få del av det statliga stödet skulle arbetet vara färdigt vid det kommande årsskiftet. Men nu kan kommunerna jobba vidare med bredbandsutbyggnaden även under 2007.

Regeringen räknar ändå med att merparten av stödet kommer att betalas ut redan i år och att förlängningen inte ska ha någon större inverkan på den totala summan.

Fler vill göra avdrag

Totalt har 5,25 miljarder kronor av statliga medel avsatts för bredbandsutbyggnaden. Den 31 maj i år hade 2,9 miljarder betalats ut. Drygt 1,5 miljarder hade gått till ortssammanbindande nät, 895 miljoner till områdesnät, 269 miljoner till stomnät och 201 miljoner till eftersatta områden.

Vid samma tidpunkt hade kommunerna ansökt om totalt 3,65 miljarder i stöd och beviljats stöd på 3,58 miljarder. Den totala ramen för kommunernas bredbandsstöd ligger på 4 miljarder kronor.

Skatteavdraget för fastighetsägare och företag som skaffar dyr bredbandsanslutning fortsätter också att gälla till den 31 december 2007. Där har intresset tidigare varit svagt, men har tilltagit särskilt i år. Från 2002 till och med 2005 beviljades närmare 13 300 ansökningar. Under 2006 har det hittills kommit in 7 400 ansökningar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.