Bristande mobilpolicy hindrar modern företagskultur

Bristande mobilpolicy hindrar modern företagskultur

 

Svenska företag riskerar att misslyckas då de inte tar till sig grunderna i mobilitet, vilket tillsammans med säkerhets- och integritetsaspekten är de största hindren för att skapa en modern, mobil företagskultur. Det är slutsatsen av en ny undersökning från analysföretaget Ovum, som tittat på hur företag i Sverige och åtta andra europeiska länder försöker dra nytta av sina investeringar i mobil teknologi. Studien visar att en majoritet (54,1 procent) av de europeiska företagen saknar en mobil företagsstrategi. I Sverige är siffran ännu lite högre, 58 procent.

 

Enligt Gartner kommer vi år 2020 ha 21 miljarder uppkopplade prylar, Ericsson beräknar att vi år 2021 kommer ha 28 miljarder. Det inkluderar allt från mobiltelefoner och kroppsnära enheter, till övervakningskameror och olika former av sensorer. Mobilitet och Internet of Things (Iot) skapar en mängd möjligheter, i form av exempelvis ökad produktivitet, förbättrad användarvänlighet och mer data för att fatta affärsgrundande beslut. Men det innebär också utmaningar, exempelvis hur alla dessa prylar ska hanteras och kontrolleras, så att de inte bara förblir ”things”.

Konsumenter efterfrågar en mobil upplevelse, och anställda vill ha ett mobilt arbetssätt – mobilitet står i centrum i alla typer av verksamheter. Men undersökningen visar att svenska företag hindrar de anställda från att använda uppkopplade enheter på arbetet. 41 procent tillåter användning av personlig mobiltelefon, och 29 procent användning av personlig laptop. I övriga Europa är båda siffrorna högre, 48 respektive 34 procent.

Företag som inte som tar till sig av tekniken och lösningar för att hantera mobilitetslösningar kommer sannolikt att misslyckas. Inte bara med att få utdelning på sina investeringar, utab också med sin framtida verksamhet. Det gäller även mindre företag: på samma sätt som i större organisationer är information den mest värdefulla tillgången.

För företag är EMM, Enterprise Mobility Management, centralt för att kunna utveckla lösningar för säkerhet och aktivering, och för att kunna optimera de mobila investeringarna. I Sverige och övriga Europa har det ännu inte slagit igenom i full skala, men det innebär stora möjligheter. De företag som redan infört EMM kan redan idag skörda frukterna i form av ökad produktivitet och effektivitet i sin mobila arbetsstyrka, och i förlängningen ökad lönsamhet.

Slutligen – i takt med att mobil teknologi fortsätter att utvecklas i snabb takt måste företag agera snabbt, i annat fall riskerar de att bli omkörda av sina konkurrenter

Stefan Spendrup, Nordenchef, Soti

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.