BYOD på toppen av Gartners hype-kurva

Få företeelser har varit på lika många it-chefers agenda det senaste året som bring your own device. Men får vi tro Gartner har trenden nu nått sin kulmen.

Varje år publicerar Gartner sin rapport Hype Cycle for Emerging Technologies. I den beskriver de hur intresset och förväntningarna kring nya teknologier skjuter i höjden, blir för stora för sitt eget bästa och går in i en fas av grusade förhoppningar. Teknik som faktiskt är bra brukar därefter i mer maklig takt återhämta sig från trendstadiet och efter ett antal år återvinna en del av sin status när de faktiskt levererar det de en gång utlovade.

Mitt på toppen av årets trendkurva återfinns BYOD, bring your own device, eller med andra ord möjligheten att använda sina privata eller självinhandlade teknikprylar på jobbet med it-avdelningens tillåtelse. Och visst kan man konstatera att ämnet ventilerats väl inte minst här i Telekom idag och att många svenska it-chefer gnuggat geniknölarna för att komma underfund med hur man ska hantera och dra nytta av fenomenet.

Men ska vi tro Gartner bär det nu alltså snart utför med intresset i takt med att de uppblåsta förväntningarna vägrar att snabbt infinna sig. Till skillnad från många tidigare trenders utveckling görs dock bedömningen att utförslöpan på kurvans baksida blir förhållandevis kortvarig. Redan om ett par år kan bring your own device som fenomen ha återhämtat sig på en stabil och produktiv nivå.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.