23 procent villiga att byta operatör baserat på 5g-täckning

5g Dubbelt så många konsumenter använde sig av 5g under 2021 jämfört med föregående år enligt en undersökning från Deloitte.

23 procent villiga att byta operatör baserat på 5g-täckning

5g-utbyggnaden är ännu i ett tidigt skede i Skandinavien – endast elva procent av konsumenterna kommer att använda sig av 5g under 2021. Men det innebär ändå en fördubbling jämfört med föregående år. Det visar en ny undersökning från revisions- och konsultbolaget Deloitte: “Digital Consumer Trends 2021 – the Scandinavian Cut.”

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Deloitte konstaterar också att operatörerna har varit bra på att sprida kunskap om 5g, något som lett till att de konspirationsteorier om farorna med 5g som tidigare florerade inte har fått lika mycket utrymme.

Positiv effekt

– De största operatörerna har uppenbarligen lyckats hitta formlerna för att kunna övertyga konsumenterna om fördelarna med 5g. Det är tydligt hur dessa kampanjer har haft en positiv effekt och att konsumenternas iver att byta nätoperatörer baserat på 5g-täckning ökar, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte i ett pressmeddelanden.

Inte mindre än 23 procent av skandinaverna skulle kunna tänka sig att byta operatör om man inte är nöjd med 5g-täckningen enligt undersökningen. Särskilt yngre personer framhåller 5g-täckningen som en viktig faktor när man väljer operatör enligt undersökningen från Deloitte.

Vet ännu inte tillräckligt mycket

Kunskapen om 5g är dock fortfarande låg. Av de som svarade på frågorna i undersökningen är det 56 procent som anser att man ännu inte vet tillräckligt mycket om 5g.

– Det finns fortfarande en efterfrågan på kampanjer som fokuserar på att informera konsumenterna. Däremot är skandinavernas rädsla och oro kopplat till 5g relativt låg. I den globala undersökningen såg vi att andelen konsumenter som uppgav att de kände oro över 5g låg på cirka 30 procent i flera länder. I Skandinavien uppger endast 12 procent att de misstänker att 5g innebär en hälsorisk, säger Jonas Malmlund.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.