Callcenterförening slänger ut Mysafety

Telemarketing Kontakta slänger ut telemarketingföretaget Mysafety. Det har drivit telefonförsäljning på ett sätt som strider mot branschföreningens stadgar.

Enligt Kontaktas styrelse, som har fattat beslutet om uteslutning, har Mysafety under en längre tid dragit på sig ett stort antal anmälningar, bland annat till Konsumentverket. Det handlar om 113 anmälningar till och med den 25 augusti, varav minst 37 direkt har att göra med telefonförsäljning. Enligt Kontakta innebär det att Mysafety är ett av de mest frekvent anmälda i hela landet, både totalt och inom telefonförsäljning.

Branschföreningen har påtalat det allvarliga i att så många konsumenter anser sig ha blivit illa behandlade och har uppmanat Mysafety att förbättra sina processer för att bryta den negativa trenden. Vid en uppföljning har det visat sig att anmälningarna fortsatt vilket ledde styrelsen fram till ett beslut om uteslutning.

– Medlemskapet i Kontakta är det mest värdefulla vi som organisation har att förvalta. Vi vill härmed skicka en tydlig signal om att vi inte kommer att acceptera medlemmar som agerar på ett sådant sätt att värdet i medlemskapet eller Kontaktas trovärdighet kan ifrågasättas, säger Ulf Carlshamre, styrelseordförande i Kontakta.

Fakta

Kontakta skaffar sig koll

Så här går Kontakta tillväga för att hålla koll på hur medlemsföretagen sköter sig:

”Kontakta inhämtar löpande information om hur företag agerar på marknaden. Bland annat genom att kontrollera vilka företag som figurerar i anmälningar till Konsumentverket och DM-nämnden, via de obligatoriska självdeklarationer som alla medlemsföretag förbundit sig till att inkomma med en gång per verksamhetsår, samt via att personer hör av sig till Kontakta med information och klagomål.”

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.