Capgemini och Telia blir m2m-partners

Nu inleder Capgemini ett nordiskt-baltiskt m2m-samarbete med Teliasonera. Syftet är att säkra och effektivisera avläsningen av elmätare, utveckla nya energitjänster och öka expansionstakten.

Capgemini och Telia
blir m2m-partners

Genom affärsområdet Smart Energy Services ansvarar Capgemini idag för mätning av 1,2 miljoner smarta elmätare i Sverige, men strategin är att expandera ytterligare i Norden och Baltikum. Därför väljer man nu att ta steget in i Teliasoneras partnerskapsprogram för m2m.

Syftet med nämnda program är att driva utvecklingen av maskin-till-maskin-kommunikation och skapa nya tjänster tillsammans med partnerföretagen. Som del i detta kommer Capgemini alltså att erbjudas mer än tillgång till Telias sim-kortbaserade m2m-plattform.

– Med m2m-tekniken öppnas möjligheter för helt nya tjänster och här ser vi en stor potential på elmarknaden. Teliasoneras partnerprogram blir ett viktigt forum för att vi tillsammans med andra ska kunna ta fram nya lösningar, säger Rob Burns, Nordenchef för Smart Energy i Capgemini.

Bättre täckning

Första etappen omfattar 300 000 mätare och Capgemini har redan påbörjat övergången till Telias plattform som kommer möjliggöra kommunikation över mobilnätet via gsm, edge, 3g och 4g.

– För våra kunder är det helt avgörande att vi alltid kan leverera mätvärden vid rätt tidpunkter och Teliasoneras plattform ger en mycket hög geografisk täckning, hög driftsäkerhet och nätkapacitet, fortsätter Rob Burns.

Användningen av m2m-kommunikation ökar kraftigt inom ett flertal sektorer och Teliasonera spår en snabb tillväxt de närmaste åren, bland annat inom larm, övervakning samt mätning och styrning där elmätare utgör en stor del. Kostnadsbesparingar, ökad effektivitet och miljövinster anges som några av drivkrafterna.

– Med Capgemini och andra aktörer kan vi få fart på utvecklingen och ta nästa steg för att få ut ännu mer nytta av maskiner som pratar med varandra, säger Hans Dahlberg, chef för Industrial Services på Teliasonera.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.