Chalmers-professorn om framtiden för 6g: “Jag tror vi kommer få en global standard”

6g 6g är mycket mer än bara nästa generations mobila nätverk. Det handlar lika mycket om att skapa en teknikplattform som är både miljövänlig och inkluderande, något som blev tydligt under EuCNC & 6G Summit i början av juni.

Chalmers-professorn om framtiden för 6g: “Jag tror vi kommer få en global standard”

I början av juni kom några av världens främsta experter på mobilteknik i allmänhet och 6g i synnerhet till Göteborg för att delta på den årligen återkommande konferensen EuCNC & 6G Summit.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Även om 6g fortfararande befinner sig på forskningsstadiet, och sannolikt kommer att börja användas i lite större skala först 2030, har många redan börjat förbereda sig inför teknikskiftet.

Tommy Svensson, professor i kommunikationssystem på Chalmers Tekniska högskola, var ansvarig för årets konferens och berättar för Telekom idag att man lockade knappt 900 besökare från hela världen till Göteborg.

Vad är känslan efter konferensen?

– Jag tycker att vi börjar se en konvergering mot vad 6g ska handla om. Vi har ett antal tekniska möjliggörare som vi jobbar med och det börjar bli något slags samsyn. Det finns vissa skillnader i världen kring vad som är prioriterat i det större perspektivet, men i generella ordalag så tycker jag det går framåt.

Tommy Svensson berättar att arbetet med 6g tog fart på allvar redan 2018 i den akademiska världen. Under 2021 startades det första Hexa-X-projektet, som ska säkerställa att EU-länderna får bra positioner i utvecklingen av 6g.

Tommy Svensson räknar med att vi kommer att se en kommande global standard för 6g, men hur sammanhållen den blir är svårt att säga, eftersom omvärldsläget ser annorlunda ut i dag jämfört med när tidigare mobilstandarder togs fram.

– Det är lite svårare klimat än under 5g-tiden och man kan ha många tankar kring polariseringen i världen och hur politiken påverkar företagen. Om vi tittar på mobiltillverkarna så vill de gärna få till en standard. Samtidigt så vill de vara starka på sina marknader, men jag hoppas att det blir en kärna i tekniken som blir global.

En komplicerande faktor är också att olika delar av världen prioriterar olika saker. Inom EU har vi enligt Tommy Svensson höga ambitioner när det gäller hållbara mobilsystem och möjligheterna att leva upp till FN:s hållbarhetsmål, samt integrera regler kring personlig integritet och it-säkerhet. Det är dock osäkert om andra delar av världen är lika intresserade.

– I FN:s terminologi så handlar hållbarhet (sustainability) även om digital inkludering och trovärdighet. Det är fundamentalt att alla ska ha tillgång till konnektivitet och tekniken måste utformas så att den blir tillgänglig för alla, oberoende av utbildning och ekonomisk och intellektuell kapacitet.

Handlar inte bara om teknikfrågor

Enligt Tommy Svensson jobbar EU-länderna mer strukturerat med detta och dessa frågor utgör ungefär en tredjedel av 6g-projektet Hexa-X-II medan de övriga två tredjedelarna handlar om rena teknikfrågor.

– Det finns mer eller mindre momentum kring ett antal av de här sakerna, som ekonomisk hållbarhet, energieffektivitet och certifiering kring hur man producerar och driver nätverken. Jag tycker vi i Europa ska jobba hårt på att få med så mycket momentum som möjligt i övriga delar av världen. Förhoppningsvis får vi dessutom en fördel i det långa loppet av att ta ledningen i detta.

Något som är helt avgörande för framväxten av 6g är spektrumfrågan. Tommy Svensson berättar att det är de lägre frekvensbanden som även fortsättningsvis kommer att vara nyckeln för att bygga 6g-nätverk med bra täckning.

– Sedan är frågan hur snabbt nya tjänster som behöver de högre banden kommer. Då pratar vi om de övre millimetervågsbanden och 100-400 GHz där det finns nya möjligheter till höga datatakter, låg fördröjning och väldigt precis lokalisering och avkänning.

”Naturligt för returtrafiken att gå där”

– När vi börjar prata om höga datatakter så är det naturligt för returtrafiken att försöka gå där och de mikrovågslänkar som traditionellt har legat i 7-37 GHz flyttar sig naturligtvis uppåt. I bästa fall kommer de banden att i stället användas till access eller integrerad access och returtrafik där man kombinerar trådlös returtrafik med access-trafiken i samma band, fortsätter Tommy Svensson.

Ett användningsområde där de högre frekvensbanden kan komma att användas i ett tidigt skede är automatisering av industrin, där det ställs krav på höga överföringshastigheter och precis lokalisering och avkänning.

Tillgången till spektrum är begränsad och här är det viktigt att få loss så mycket utrymme som möjligt enligt Tommy Svensson – desto bättre blir utgångsläget för hela den globala mobilindustrin.

Det är upp till ITU:s radiodelsdivision att fatta ett beslut om fördelningen av frekvenser och till grund för det beslutet har man ett dokument, IMT 2030, som beskriver vad nästa generations mobilsystem ska klara av.

”ITU sitter inte på den tekniska expertisen”

– Här bidrar mobiltillverkare, operatörer, akademin och även våra EU-projekt. ITU sitter inte på den tekniska expertisen, utan de ber ju om hjälp om att få in kravbilder och förväntningar. och olika argument kring varför det är viktigt.

När dokumentet är fryst och man har en klar bild av vad nästa generations mobilsystem ska bestå av så blir det en viktig ingång i den fortsatta diskussionen kring spektrumallokeringen.

– I slutändan är det de enskilda nationerna som måste förstå, alla som är medlemmar i ITU, Internationella teleunionen. Vad kommer man att ha för nytta av 6g och varför är det här viktigt?

Sverige har halkat efter med utbyggnaden av 5g-näten. Finns det några lärdomar vi kan dra för att inte hamna i samma situation med 6g?

– Ja och det handlar inte om teknisk okunskap utan mer om modellen för utrullningen. Hur tjänar man pengar från operatörernas sida och vad är behovet i samhället? Här tror jag att vi kunde ha talat mer och tidigare om vad 5g kan hjälpa till med, fortsätter Tommy Svensson.

– Från mitt perspektiv är det därför jag har försökt att ganska tidigt prata om 6g. Det handlar om mycket mer än bara uppkoppling. Det handlar också om att samla in och processa mätdata och att skapa en beräkningsmaskin som kan hjälpa andra applikationer.

Ser möjligheter för politikerna

Tommy Svensson sitter även med i styrelsen på PTS, Post- och telestyrelsen, och här ser han möjligheter för politikerna att påskynda en snabb utrullning av 6g i framtiden, på samma sätt som man har fattat beslut om utbyggnaden av fibernät i Sverige.

– Kanske får vi se ett liknande initiativ för uppkoppling via mobilnät, det finns ju planer på bättre uppkoppling av tåg och det finns andra områden där vi skulle kunna bli bättre.

Ytterligare en positiv aspekt från konferensen i juni som Tommy Svensson vill lyfta fram är att det fanns deltagare från hela världen. Även om det finns osäkerhet kring global harmonisering så fanns ledande personer från både Nokia och Ericsson på plats, men även kinesiska Huawei.

– Forskningsmässigt är de kinesiska tillverkarna viktiga och det är tydligt att de vill vara med i Europa-samarbetet, säger Tommy Svensson.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.