It-chefen inte välkommen i ledningsgruppen

Undersökning Färre it-chefer sitter med i sin organisations ledningsgrupp. Under de senaste tolv åren har antalet minskat med en tredjedel.

It-chefen inte välkommen i ledningsgruppen
Pixabay

Det är en rätt så dramatisk siffra som Sifo presenterar. På de senaste tolv åren har andelen it-chefer som sitter med i ledningsgruppen sjunkit med 20 procentenheter.

– Detta är en oroande utveckling. Med tanke på att it blir allt viktigare för organisationernas utveckling, borde siffran ha ökat eller i alla fall legat på en jämn nivå. Möjligen är det kopplat till att organisationernas fokus på investeringar överlag har minskat i kölvattnet av finanskrisen, säger Martin Olofsson, strategidirektör på TDC.

Privat sektor något bättre

I dagsläget sitter 38 procent av it-cheferna med i ledningsgruppen och 2002 var siffran 58 procent. Mest utsatta verkar it-cheferna inom den offentliga sektorn vara, där har tappet gått snabbt de senaste åren och ligger nu på 32 procent jämfört med 47 procent år 2011.

Undersökningen som statistiken bygger på har gjorts av Sifo på uppdrag av TDC. Totalt intervjuades 200 it-chefer i privat och offentlig sektor.

Arbetar i skymundan

Siffrorna går antagligen hand i hand med det faktum att it-cheferna inte heller känner att de får någon förståelse från ledning och styrelse. Ungefär en tredjedel av de som svarat känner att de inte får uppskattning från ledningen.

Hur ser det ut i er organisation. Mejla gärna och berätta: sara.j@telekomidag.se

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.