Chefer anser att it-avdelningen är ansvarig för digital arbetsmiljö

digitalisering Samtidigt som den digitala arbetsmiljön blir allt viktigare råder stor osäkerhet kring vem som egentligen bär ansvaret för att säkerställa att den håller hög kvalitet. Det visar en Sifo-undersökning som beställts av Globalconnect.

Chefer anser att it-avdelningen är ansvarig för digital arbetsmiljö
Henrik Hammarström, Globalconnect.

Det råder stor osäkerhet kring vem som egentligen bär ansvaret för att företaget har en god, digital arbetsmiljö, till och med på ledningsnivå. Det visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Globalconnect.

Undersökningen “It-chefens omöjliga uppdrag” är baserad på intervjuer med 300 it-chefer och 225 chefer inom bland annat hr, ekonomi och marknad i både privat och offentlig sektor och visar att 45 procent av cheferna anser att it-avdelningen är huvudansvarig för att skapa en god, digital arbetsmiljö.

– I takt med den digitala omställningen har arbetsuppgifterna för it-avdelningen ökat lavinartat. När arbetsmiljön blir mer digital tenderar riktlinjer och policys som annars faller på hr istället hamna på it-chefens bord, säger Henrik Hammarström, som är chef för Globalconnects företagsaffär.

Av undersökningen framgår att endast elva procent av de tillfrågade cheferna tycker att hr-avdelningen har huvudansvaret för den digitala arbetmiljön och Globalconnect konstaterat att den otydliga ansvarsfördelningen kan leda till flera negativa konsekvenser, bland annat när det gäller säkerhet, kvalitet och produktivitet.

Kan bidra negativt på flera plan

– Detta är ett epokskifte och viktigt för ledningsgrupper att reda i. Vi möter it-chefer vars arbetssituation förändrats drastiskt i och med pandemin men uppenbarligen diskuteras inte den digitala arbetsmiljön tillräckligt i företagens ledningar. Det är förvånande, med tanke på hur strategiskt viktig det är utifrån flera aspekter och riskerna att det bidrar negativt på flera plan, säger Henrik Hammarström.

Undersökningen visar att många it-chefer och it-avdelningar har en mycket utmanande arbetssituation – 57 procent av it-cheferna upplever att medarbetarna inte har tillräcklig förståelse för it-avdelningens ansvarsområde.

Henrik Hammarström har följande tips till företag och organisationer som ställs inför utmaningar av den här typen:

  • Lyft frågan kring den digitala arbetsmiljön i ledningsgruppen och utgå från att den är verksamhetskritisk.
  • Använd den interna kompetensen i tydliggörandet av riktlinjer och policys för arbetsplatsen samt hur ansvaret mellan olika avdelningar ska fördelas.
  • Se till att it ansvarar för de tekniska delarna, till exemepl it-säkerhet och tillgång till digitala system och att hr ansvarar för övriga personalfrågor, till exempel hur man uppför sig och delar information i den digitala arbetsmiljön samt gränsdragning mellan jobb och fritid.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.