Chefers självbild utmanas på den digitala arbetsplatsen

Telekom idag Live Med ny teknik och nya sätt att arbeta kommer en mängd fördelar, men också utmaningar för chefer, det menar Pia Stider på UClarity som är en av talarna på Telekom idag Live den 16 maj.

Chefers självbild utmanas på den digitala arbetsplatsen

Hon har arbetat med HR i över tjugo år, och är idag rådgivare i hållbar digital transformation på UClarity – enligt egen utsago Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt. Under Telekom idag Live kommer Pia Stider att tala om ledarskap på den digitala arbetsplatsen. Men vad är då utmaningarna med en digital arbetsplats, och vad ska en chef tänka på där?

Det finns flera delar som gör att arbetsplatser numera kan anses vara digitala, menar Pia Stider. För chefer är en sådan del att jobbet blir mer digitalt – det jobb som tidigare gjordes analogt görs nu med hjälp av digitala verktyg, inga konstigheter så långt men en nog så stor omställning bara det. En ännu större utmaning är dock att leda medarbetare i en digitalt präglad kontext.

– Det för med sig några komponenter som är utmanande för chefer, som att de inte ser sina medarbetare i samma utsträckning. Medarbetare kan jobba var som helst, när som helst. Det kan vara en stor, stor, stor utmaning för chefer, säger Pia Stider.

Svårt att kontrollera information

Informationen är också tillgänglig för alla på ett sätt som den inte varit tidigare. Den flödar inte bara uppifrån ledningen och ned till medarbetarna, utan kors och tvärs – och till och med utanför organisationen. Det går inte längre att ha kontroll över vem som vet vad.

– Precis som att man inte ser medarbetarna blir det så att man inte har ensamrätt till information, man kanske inte ens har koll på informationen. Båda de här två är en kontrollförlust för chefen, säger hon.

Just kontroll är något många chefer har svårt att förlora. Det utmanar självbilden som chef, en roll många förknippar med just kontroll – att kunna styra och leda.

– Det ställer stora krav på att ledare faktiskt omformulerar vad själva ledarskapet går ut på. Att deras roll kanske i mindre utsträckning handlar om att ha stenkoll på allting och i större utsträckning vara möjliggörare och dörröppnare för sina medarbetare, säger Pia Stider.

Viktigt att sätta upp arbetsmiljömål

Hon menar också att det är viktigt för chefer och ledningsgrupper att på riktigt fundera över och sätta upp mål för en god arbetsmiljö. Jobbar en medarbetare hemifrån är hemmet dennes arbetsmiljö, den typen av frågor går inte att släppa bara för att medarbetaren inte fysiskt sitter på arbetsplatsen, anser Pia Stider.

– Hur får man ihop samarbete, känsla för både varandra och för arbetet när man befinner sig på olika platser? Hur gör man när folk ligger och läser mailen på natten och inte kan sova? Helt plötsligt har den digitala arbetsmiljön utökats och blir kletigt sammanblandad med allt det privata. En ytterligare aspekt av det är till exempel beroendeproblematik. Kan man jobba när som helst kanske man inte märker att folk varken jobbar eller sover för att de har en spelproblematik till exempel, hur tar man då ansvar som chef? Mobbning är en annan aspekt. Kollegor kanske mobbar på sociala medier på fritiden, men det är fortfarande en arbetskamrat som mobbas, säger hon.

Så gör du som chef

Först och främst behöver man få ordning på sig själv som ledare – sitt självledarskap, menar Pia Stider.

– För att kunna leda sig själv måste man förstå sig själv, “vem är jag och hur beter jag mig, vad är mina brister?”. För någon kanske det innebär att behöva meditera för att få ordning på vad det nu är, medan andra kanske behöver mer struktur, säger hon.

För de flesta är en del av detta självledarskap att lära sig grundläggande digital fingerfärdighet – att avsätta tid för att lära sig de verktyg man använder, något Pia Stider menar att många prioriterar bort. Ett sätt att göra detta är att ta stöd av varandra i ledningsgruppen, att lära sig tillsammans.

Ingen universell lösning

När det kommer till medarbetarna finns inte heller någon universell lösning. Vissa medarbetare kommer att arbeta och må bäst genom att sitta på kontoret mellan 8 och 5, andra kommer att fungera bättre genom att arbeta hemifrån när de själva väljer det. Ledningsgrupper bör dock enligt Pia Stider diskutera detta och ha en medveten strategi.

– ’Mina medarbetare får jobba hur mycket de vill på distans, medan dina arbetare ju får göra det två gånger i månaden’, den typen av diskussioner måste man ta som chef, säger hon.

Ett bra sätt att tackla en mer digital arbetsplats är att inkludera medarbetarna i förändringen. Pia Stider förklarar det med den så kallade IKEA-effekten.

– Det visar sig att i och med att man byggt möblerna själv upplever man ett oproportionerligt stort värde i de produkterna. Det kan relateras till digitaliseringen och hur man får medarbetarna att ta till sig nya digitala arbetssätt. Medarbetare som får vara med och utveckla digitala arbetssätt kommer ta till sig nya verktyg och arbetssätt snabbare och bättre, säger Pia Stider.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.