Ciceronen storsatsar på mätning av uc

Kvalitetssäkring Tillsammans med Umeå Universitet och Västra Götalandsregionen ska Ciceronen under 2015 arbeta på ett projekt för mätning av flera parametrar kopplade till uc.

Det kan vara svårt att mäta och analysera skeenden och beteenden för att kunna följa upp dina satsningar på uc-lösningar. Det kan handla om allt från rena ekonomiska parametrar till miljöpåverkan, tidsåtgång och i slutändan vilken verksamhetsnytta satsningarna gett.

Ciceronen har sedan tidigare utvecklat mätmetoder för Umeå universitets Lync-växel.

– Nu tar vi nästa steg och ska tillsammans med Umeå Universitet som akademisk partner hitta en modell för hur den elektroniska kommunikationen kan mätas och följas upp, säger Anders Heimersson, vd på Ciceronen Telecom.

Han berättar att projektet sker i samarbete med it-avdelningen och Psykologiska fakulteten på universitetet. Syftet är att de nya analysverktygen som så småningom blir resultatet av utvecklingsprojektet, ska spela en viktig roll i det strategiska beslutsfattandet i organisationen.

Hoppas kunna skapa en standard

Utvecklingsprojektet ska pågå under 2015 och har stöd från Västra Götalandsregionen.

– Vi ser det stödet som en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Anders Heimersson, och tilägger att man i framtiden hoppas kunna skapa en branschstandard för metod och mätning av kommunikation på uc-plattformar.

– Vår ambition är att bjuda in partners och andra intressenter att samverka inom ramen för utvecklingsprojektet. Det finns ett otroligt sug på marknaden efter kunskap och verktyg för att kunna följa upp den elektroniska kommunikationen på samma självklara sätt som man idag mäter sin vanliga telefoni. Vi ser fram emot att få dela med oss av ett på alla sätt spännande projekt.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!