Cisco lanserar nya lösningar för mass-IoT

IoT En serie nya lösningar och tjänster som ska hjälpa till att realisera vinsterna med IoT. Under MWC laserar Cisco flertalet nyheter.

Cisco lanserar nya lösningar för mass-IoT

För att nå målen kring hållbarhet, resurseffektivitet och produktivitet i framtiden så har mass-IoT pekats ut som en av de viktigaste teknikerna. Bland annat förutspår IDC att det fram till 2025 kommer antalet uppkopplingar mot IoT-ekosystem att mer än tredubblas. Och om den prognosen slår in innebär det att vi kommer att ha över 55 miljarder uppkopplade enheter.

Men alla enheter har inte samma behov. Och diversifieringen är utmanande eftersom det kräver att systemen ska klara av att hantera de olika kravställningarna. Därför krävs det att man hittar lösningar för att fördela kapaciteten kostnads- och prestandaeffektivt.

I de flesta fall så hamnar många enheter i ett segment där det krävs relativt liten bandbredd och där användarmönstren är förutsägbara. Något som innebär att de går att köra med 3GPP-baserade LPWAN-nätverk.

Ett tydligt exempel där är en vattenmätare som en gång i veckan skickar data, men även parkeringsmätare som hanterar flera transaktioner varje dygn.

Cisco har en lösning kallad IoT Control Center och på denna har man nu lagt till flera funktioner som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att övervaka och hantera samtliga tillämpningar i en enda plattform. Detta ska enligt företaget göra det enklare att minska komplexitet och kostnader, samt identifiera och kapitalisera på nya affärsmöjligheter.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.