City Network: Vi hyllar det jobb som Esam har gjort

Samarbete City Networks Compliant Office är en av de utvalda säkra helhets-lösningarna för offentlig verksamhet. Vd Johan Christenson tycker att Sveriges roll som vägvisare i Europa är oerhört viktig.

City Network: Vi hyllar det jobb som Esam har gjort

I morse presenterades Esam-utredningen Digital samarbetsplattform för offentlig sektor, som har tagit fram vilka digitala tjänster som gruppen anser fungerar för offentlig verksamhet i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Två tjänster pekas ut som väl fungerande helhetslösningar som är säkra att använda för myndigheter, kommun och annan offentlig verksamhet. Den ena är Nextcloud och den andra är Compliant Office från City Network.

Telekom idag ringde upp City Network-bossen Johan Christenson.

Hur känns det att ni har blivit utvalda?

– Först så känner jag att det är en utmanade värld vi lever i där allt ska digitaliseras. Och i det arbetet har det skapats ett osunt beroende till några få leverantörer, i huvudsak amerikanska. Jag tycker att det känns bra att Sverige kan leda vägen till bättre balans, bättre konkurrens och många bra valmöjligheter för kunderna, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det är bra och modigt av Sverige att ta det här steget mot de värderingar som är viktiga för samhället. Vi hyllar det jobb som Esam har gjort och det är för vår del jätteroligt att vi är en del av de utvalda leverantörerna.

Johan Christenson berättar att de har jobbat med sin tjänst i 10 år och att de alltid har värdesatt väldigt högt att tjänsterna ska följa gällande lagar, oavsett om det är gdpr, socialtjänst-lagen eller bank-regleringar.

– Därför är det här en bra bekräftelse för oss att den väg vi valde och det arbete vi har lagt ned har varit bra och viktig.

Hur tror du att det kommer att påverka er i affärshänseende?

– Vi är en av två rekommenderade tjänster. Vi har en förhoppning om att myndigheterna kommer ta lagarna på allvar och att det kommer att bli ett uppsving för oss, inte bara för samarbetstjänster utan för molntjänster generellt.

Kommer det att påverka den privata sektorn också tror du?

– Ja, det tror jag. Alla måste vara en del av samhället – när staten säger att de här tjänsterna är säkra och bra så kommer det att spilla över i den privata delen också. Jag räknar med att om man gör business med offentlig sektor är det en självklarhet att man använder tjänster som följer lagarna – men det är också en signal att alla lagar måste tas på allvar.

Kommer det att påverka leverantörs-sidan också?

– Det måste det göra. Leverantörerna måste visa mod så att de levererar det som myndigheterna behöver och önskar. Jag nämner inga namn, men det är viktigt att infrastruktur-leverantörer till exempel får en tydlig signal att det finns annat än Microsoft365 att köpa. Bra med breddning för alla på marknaden.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.