COLT: företag slarvar med kontinuitetsarbetet

Nära 90 procent av svenska och danska företag uppger att de har kontinuitetsplaner. Samtidigt uppger nära 30 procent att de varken testar eller utvärderar sina planer årligen. Det visar en ny undersökning från operatören COLT.

– I takt med att IT-beroendet ökar blir frågor som stabilitet och driftsäkerhet allt viktigare för företagen. Avbrott och störningar kostar såväl pengar som förtroendekapital. Jag tolkar resultatet i undersökningen som att företagen tar frågan på allvar men att man får det svårt med både tid och resurser. Därför söker allt fler företag en extern partner för att hantera dessa frågor, säger Morten Holck Jæger, vd för COLT Norden.

Bland svenska och danska företag uppger 27 procent att de inte testar sina planer årligen. Motsvarande siffra för övriga Europa är 24 procent. När det gäller frågan om att utvärdera tester av kontinuitetsplaner uppger 42 procent av svenska och danska företag att detta inte sker årligen. Nästan 50 procent av de tillfrågade företagen i Sverige och Danmark uppger att de inte har genomfört åtgärder eller förbättringar i sina planer med utgångspunkt från testutvärderingar. Undersökningen genomfördes i 13 länder i Europa. 400 IT-chefer i företag med över 500 medarbetare i olika branscher intervjuades under april-maj 2007.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.