Compodium fortsätter växa

Branschen Pandemin börjar ebba ut, men behoven av säkra kommunikationslösningar kvarstår. Det är tydligt för Compodium som nu adderat sex nya kommuner som kunder.

Compodium fortsätter växa

För två år sedan var det många arbetsplatser som i panik var tvungna att packa ihop kontoren och skaffa sig nya verktyg för distansarbete. Med tiden har dessa kortsiktiga lösningar ersatts och en av de aktörer som vuxit stadigt är Compodium vars plattform inte bara löser grundbehoven – utan som även svarar upp mot regulatoriska krav.

Företaget har lyckats väl inom offentlig sektor och nu utökas antalet kommuner som använder plattformen. Detta då kommunalförbundet Göliska IT som företräder sex kommuner skrivit avtal
– Det finns en stor efterfrågan att kommunicera digitalt med andra kommuner, myndigheter, internt i kommunen och även med invånare och näringsliv på ett säkert sätt. Tjänsten uppfyller samtliga våra krav och är väl förberedd för att även kunna användas till bland annat SDK och digital post. För oss är det givetvis även viktigt att tjänsten som vi använder uppfyller lagkrav som exempelvis GDPR. Nu ser vi fram emot att gå vidare med att implementera tjänsterna Compodiums säkra meddelande- och videomötestjänst för att effektivisera både den interna och externa kommunikationen, säger Jonas Dahlin, Digitaliseringsstrateg Vara kommun och Sara Salegård, Digitaliseringsstrateg Skara kommun, i ett uttalande.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.