Compodium lanserar ny Vidicue-version

Videomöten Bättre bild- och ljudkvalitet, nya funktioner för administratörer samt utvecklad chatt. Nu har Compodium lanserat Vidicue 4.0

Compodium lanserar ny Vidicue-version

En bättre och mer kvalitativ tjänst. Det är produkten av den senaste halvårets utvecklingsperiod för Compodium som nu lanserar Vidicue 4.0. Nytt i videokommunikationslösningen är bland annat en ny videmotor samt fler funktioner för att få till ett bättre onlinemöte

Compodium har nu 25 år på nacken, men de senaste åren har utvecklingen gått snabbt. Företaget menar själva att de senaste sex månaderna varit utvecklingsintesiva och att man investerat både ekonomiska och personella resurser för att få till uppgraderingarna som version 4.0 innebär.

Ny funktionalitet

Så vad har då hänt konkret? Jo, man har utvecklat en ny videomotor som ger bättre kvalitet i både bild och ljud vid möten. Vidare har man lagt till en funktion för handuppräckning, samt sett till att administratörer nu kan kontrollera mötesgästernas deltagande och ovanpå allt har man en utvecklad chattfunktion.
– Vår interna Customer Success-grupp dokumenterar löpande återkoppling från kunder och partners med målet att tidigt fånga upp våra kunders behov för den fortsatta utvecklingen av våra egenutvecklade kommunikationstjänster. Vår målsättning är alltid att säkerställa kundnytta och att vi tillsammans med våra användares feed-back fortsätter att utveckla säkra kommunikationstjänster som både följer regulatoriska krav och är relevanta. Återkopplingen från våra kunder och användare föds löpande in i våra utvecklingsprocesser och styr våra prioriteringar för att fortsätta att utveckla produkter för framtidens kommunikationsverktyg, säger Jón Grétar Guðjónsson, VD på Compodium.

Samtliga användare kommer att vara migrerade till den nya versionen till hösten.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.