CRM-guiden 2024: Salesforce CRM

CRM-guiden 2024: Salesforce CRM

1.Hur många användare lämpar sig tjänsten för?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Salesforce var en av pionjärerna att leverera affärsapplikationer som en molntjänst, vilket är en av nycklarna till närmast oändlig skalbarhet i antal användare. Modellen lämpar sig lika väl för de största företagen i världen med 100,000+ potentiella användare som för de minsta företagen som behöver en handfull användare.


2.Vad är styrkan med er lösning?


Out-of-the-box levererar Salesforce en CRM-plattform som analytiker (tex Gartner, mfl) idag rankar som världsledande, vilket innebär att man väldigt snabbt kan komma igång med en väl fungerande bas. För många mindre och medelstora företag innebär det att man kan komma väldigt långt utan krävande IT-projekt men den verkliga styrkan ligger sedan i just plattformen som tillåter extremt stor flexibilitet i att anpassa, utvidga och, inte minst, integrera plattformen till en optimal lösning för sin egen verksamhet

Salesforce är idag en affärskritisk kundhanteringsplattform för många av de största och mest komplexa företagen i världen och för en stor del av våra kunder är det avgörande att kunna optimera sitt stöd för sina behov och på så sätt differentiera sig på sin egen marknad. Flexibilitet är inte fullständig om det är en “one off” i en implementation och, som molntjänst, är Salesforce byggt för att driva kontinuerlig innovation. Vi levererar 3 huvudsakliga releaser av tjänsten varje år och garanterar där att alla typer av anpassningar och integrationer som kunden själva har gjort fungerar utan påverkan

3. Hur skalbar är tjänsten?

Salesforce multi-tenant-arkitektur eliminerar många, om inte alla, av de inneboende riskerna i traditionell mjukvaruarkitektur. Vi jobbar ständigt med säkerhet, skalbarhet, dataskydd, hög tillgänglighet och prestanda för våra 100 000+ kunder som har miljontals användare, vilka använder vår service varje dag. Våra kunder konfigurerar endast metadata som utgör deras önskade affärslösning, inte någon av de komplexa, riskinneboende, arkitektur som traditionella lösningar kräver.


4. GDPR-compliance?


Salesforce har åtagit sig att följa GDPR när det gäller att tillhandahålla tjänster till kunder och säkerställa att våra kunder kan fortsätta att använda våra tjänster i enlighet med GDPR. Våra lösningar kan hjälpa företag att navigera i GDPR genom att balansera kundcentrering, styrning och efterlevnad med följande funktioner:

• Rätt att bli glömd. Radera en individs personuppgifter via användargränssnittet eller API:et som svar på en registrerad begäran.

• Dataportabilitet. Exportera, extrahera eller portera data på olika sätt, beroende på din kunds behov.

• Samtycke. Hantera samtycke över alla kanaler och säkerställ transparens.

• Begränsning av bearbetning. Förhindra behandling av kunddata vid behov.

• Ansvarsskyldighet/Öppenhet. Vårt databehandlingstillägg innehåller starka integritetsåtaganden som få programvaruföretag kan matcha. Det säkerställer att våra kunder lagligen kan överföra personuppgifter till Salesforce utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inkluderar bestämmelser för att hjälpa kunder att följa GDPR.

• Säkerhet. Salesforce förser kunder med en säker lösning i enlighet med vår dokumentation om förtroende och efterlevnad.

5.Teknik?


Till stor del är Salesforce-plattformen så framgångsrik och populär eftersom dess unika mjukvaruarkitektur stöder applikationer som är enkla att bygga, använda, anpassa och utöka med enastående prestanda och tillförlitlighet. Kärnan i plattformens mjukvaruarkitektur är dess multitenant- och metadata-drivna design.


Salesforce-plattformens mjukvaruarkitektur är:
Multitenant — Den isolerar och stödjer samtidigt de varierande behoven hos många hyresgäster (organisationer, affärsenheter, och så vidare). 
Metadata-driven — Den gör det möjligt för varje hyresgäst att enkelt och snabbt anpassa sina appar och användarupplevelser med hjälp av metadata, data som beskriver element som användargränssnitt (UI) och affärslogik.


När du skapar ett nytt applikationsobjekt eller skriver någon kod med hjälp av Salesforce-plattformen, skapar plattformen inte en faktisk tabell i en databas eller kompilerar någon kod. Istället lagrar plattformen bara lite metadata som den sedan kan använda vid körning för att dynamiskt materialisera virtuella applikationskomponenter. Plattformen säkerställer att varje hyresgästs metadata är privat och enkel att uppdatera utan att någon låsning eller driftstopp krävs, så att varje hyresgäst kan bygga och anpassa appar i isolering. Salesforce-plattformen använder samma metadata för att tillhandahålla anpassade API:er, RESTful och webbservices (SOAP-baserade) gränssnitt som du kan använda för att integrera dina applikationer med andra applikationer och automatiserade processer.


Färdiga lösningar finns också tillgängliga i AppExchange, plattformens omfattande appmarknadsplats. Byggda av ett stort ekosystem av betrodda partners och oberoende mjukvaruleverantörer (ISV:er), är ett AppExchange-paket metadata från en tredje part som beskriver gratis eller betalda applikationsförlängningar och hela applikationer som du kan använda för att uppfylla specifika affärsbehov.


6.Möjlighet till API-integrationer?
Att integrera Salesforce till en befintlig företagsapplikation är en vanlig och ofta utförd uppgift. Med den flexibilitet som Salesforce-plattformen erbjuder, finns det en rad alternativ tillgängliga för att på bästa sätt möta kunders behov.

Integrationsalternativen sträcker sig från inbyggt Web Services (komponenter, API:er, utgående arbetsflöde, etc.) till import/exportverktyg till integration av middleware via paketerade kopplingar till verktyg för Java, .NET, osv.
Web Services API:er ger åtkomst till Salesforce data och logik.

Kärnuppsättningen av API:er inkluderar SOAP- och REST-baserade Web Service API:er, Bulk API och Metadata API. Du kan anropa dessa API:er från en mängd olika språk på klientsidan och verktyg finns också tillgängliga för att underlätta integrationen.


Dessutom erbjuder Salesforce en integrationsplattform i MuleSoft AnyPoint Platform som tillhandahåller verktyg och tjänster för att designa, bygga, hantera och integrera API:er och applikationer. Den är utformad för att hjälpa företag att koppla samman sina olika system, applikationer och data, både i molnet och på plats. Här är några nyckelfunktioner och komponenter av Anypoint Platform:
Anypoint Design Center:

• API Designer: Ett webbaserat verktyg för att skapa och designa API:er med hjälp av RAML (RESTful API Modeling Language) eller andra specifikationer som OpenAPI.

• Flow Designer: Ett grafiskt verktyg för att bygga integrationsflöden med en dra-och-släpp-gränssnitt. Detta gör det möjligt för användare att skapa integrationslösningar utan att behöva skriva kod.

Anypoint Exchange:

• En marknadsplats för att dela, hitta och återanvända API:er, anslutningar och andra integrationstillgångar. Det fungerar som en central lagringsplats där utvecklare kan publicera och konsumera API:er och integrationer.

Anypoint Studio:

• En utvecklingsmiljö baserad på Eclipse för att skapa integrationsapplikationer. Den erbjuder omfattande verktyg för att bygga, testa och felsöka integrationsflöden.

Anypoint Management Center:

• En samling verktyg för att hantera och övervaka API:er och integrationslösningar. Det inkluderar funktioner för API-hantering, analys, säkerhet och styrning.

• API Manager: Hanterar API:er med funktioner som trafikhantering, säkerhet, SLA (Service Level Agreement) enforcement och analys.

• Runtime Manager: Övervakar och hanterar integrationer och API:er, vare sig de körs i molnet eller på plats.

Anypoint Connectors:

• En uppsättning förbyggda anslutningar till vanliga system och tjänster, såsom Salesforce, SAP, AWS, och många andra. Dessa anslutningar förenklar processen att integrera olika system.

Anypoint Runtime Engine:

• Den underliggande motor som kör Mule-applikationer. Den stöder både molnbaserade och lokala driftsättningar, vilket ger flexibilitet i hur integrationer distribueras och hanteras.

API-ledd anslutning:

• MuleSoft främjar ett API-ledd tillvägagångssätt för integration, vilket innebär att API:er används som grundläggande byggstenar för att skapa snabba och flexibla integrationslösningar. Detta underlättar återanvändning och modularisering av tjänster.

Anypoint Security:

• Säkerhetsfunktioner för att skydda data och integrationsflöden. Detta inkluderar funktioner för autentisering, auktorisering, dataskydd och överensstämmelse.

Anypoint Platform är utformad för att hjälpa företag att effektivt koppla samman sina olika system och tjänster, vilket möjliggör smidigare och mer sammanhängande verksamhetsprocesser. Plattformens omfattande verktyg och tjänster gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt skapa, hantera och säkra sina integrationslösningar.


7.Spåra leads?


Salesforce Lead Management är en del av Salesforce CRM som hjälper företag att hantera sina potentiella kunder eller ”leads” från det ögonblick de genereras tills de konverteras till affärsmöjligheter eller kunder. Salesforce Lead Management erbjuder en mängd funktioner och verktyg för att effektivisera och optimera hela leadhanteringsprocessen. Här är några av de viktigaste funktionerna:
Lead Capture:

• Samla in leads från olika källor som webbformulär, e-postkampanjer, sociala medier och tredjepartsintegrationer. Salesforce kan automatiskt importera dessa leads till systemet.

Lead Assignment and Routing:

• Använd regler för att automatiskt tilldela och dirigera leads till rätt säljrepresentant baserat på kriterier som geografi, produktintresse, lead score eller andra definierade regler.

Lead Scoring and Grading:

• Poängsätta och klassificera leads baserat på deras aktivitet, engagemang och andra kriterier för att identifiera de mest lovande leads som sannolikt kommer att konverteras till kunder.

Lead Nurturing:

• Använd automatiserade e-postkampanjer och andra marknadsföringsinsatser för att vårda leads över tid, hålla dem engagerade och informerade tills de är redo att köpas.

Lead Conversion:

• När en lead är redo att gå vidare i försäljningsprocessen kan den konverteras till en affärsmöjlighet, ett konto och en kontakt i Salesforce. All relevant information från leaden överförs till de nya posterna.

Analytics and Reporting:

• Generera rapporter och dashboards för att spåra leadhanteringsprestanda, mäta konverteringsfrekvenser, identifiera källor med högsta kvalitet och optimera leadhanteringsstrategier.

Integration with Sales and Marketing Tools:

• Integrera med andra försäljnings- och marknadsföringsverktyg, inklusive marknadsföringsautomationsplattformar som Pardot och Marketing Cloud, för att skapa en sömlös leadhanteringsprocess.

Customizable Lead Processes:

• Anpassa leadhanteringsprocesser för att passa specifika affärsbehov och arbetsflöden. Detta inkluderar att skapa anpassade fält, layouter och processer för leadhantering.

Collaboration and Communication:

• Använd Salesforce Chatter för att samarbeta med teammedlemmar kring leads, dela information och få uppdateringar i realtid.

Mobile Access:

• Få tillgång till leadhanteringsverktyg och information via Salesforce mobilapp, vilket möjliggör att säljteamen kan hantera leads när de är på språng.

Salesforce Lead Management hjälper företag att effektivt hantera hela leadlivscykeln, förbättra leadkvaliteten, öka konverteringsfrekvenser och driva mer försäljning. Det erbjuder en centraliserad plattform för att övervaka och optimera varje steg i leadhanteringsprocessen.


8. Marketing Automation?

Salesforce levererar marketing automation för både B2B och B2C kundresor.
Salesforce Marketing Automation är en del av Salesforce platfform som erbjuder automatiserade verktyg och funktioner för att hantera och automatisera marknadsföringskampanjer och kundinteraktioner.

• Automatiserad e-postmarknadsföring: Med Salesforce Marketing Automation kan du skapa och skicka automatiserade e-postkampanjer baserat på olika händelser, beteenden eller tidpunkter. Du kan anpassa och schemalägga e-postmeddelanden, segmentera målgrupper och spåra resultaten.

• Leadhantering: Plattformen möjliggör hantering av leads genom att spåra och bedöma potentiella kunder baserat på beteende, interaktioner och intressen. Det erbjuder automatiserad leadnurturing, scoring och routing för att optimera försäljningsprocessen.

• Personlig innehållsanpassning: Med hjälp av data och AI kan Salesforce leverera personligt anpassat innehåll till kunder och prospekt vid rätt tidpunkt och via rätt kanal. Det kan anpassa meddelanden, erbjudanden och rekommendationer baserat på tidigare interaktioner och preferenser.

• Sociala medier och annonsering: Plattformen integrerar sociala mediekanaler och annonseringsplattformar för att möjliggöra marknadsföring och annonsering på sociala medier. Du kan skapa, schemalägga och spåra sociala medieinlägg och annonser direkt från Salesforce.

• Kampanjhantering och analys: Salesforce erbjuder verktyg för att skapa och hantera marknadsföringskampanjer, inklusive visuell drag-och-släpp-kampanjhantering, A/B-testning, kampanjrapportering och analys av kampanjresultat.

• Kundresor och automatisering: Plattformen möjliggör skapandet av kundresor, där du kan planera och automatisera interaktioner och kommunikation med kunder över olika kanaler och vid olika tidpunkter. Du kan skapa regler, villkor och händelsebaserade automationer för att leverera en sömlös och relevant kundupplevelse.

• Analys och rapportering: Med hjälp av Salesforce analysverktyg kan företag förstå sin vilka kampanjer och vilket material som påverkar intäkterna bäst. Analysdatan är tillgänglig för varje användare i sitt sammanhang så medarbetare inom t.ex försäljning kan vara relevanta i varje interaktion.

Sammanfattningsvis erbjuder Salesforce en omfattande uppsättning verktyg och funktioner för att automatisera och optimera marknadsföringsaktiviteter, förbättra kundinteraktioner och öka försäljningseffektiviteten. Genom att använda data, AI och personaliserad kommunikation kan företag skapa meningsfulla kundrelationer och driva framgångsrika marknadsföringskampanjer.


9. BI?


Salesforce erbjuder robusta analysfunktioner genom flera produkter och funktioner som är utformade för att hjälpa företag att få insikter från deras data. Här är de primära analyslösningarna som Salesforce tillhandahåller:
Salesforce Rapporter och Dashboards:

• Rapporter: Salesforce gör det möjligt för användare att skapa anpassade rapporter för att analysera data från olika objekt som leads, affärsmöjligheter, konton och mer. Rapporter kan vara tabell-, sammanfattnings-, matris- eller sammanslagna rapporter.

• Instrumentpaneler: Instrumentpaneler ger en visualisering av viktiga mätvärden och prestandaindikatorer. Användare kan skapa instrumentpaneler med olika komponenter som diagram, grafer och tabeller för att övervaka affärsprestanda översiktligt.

Salesforce Einstein Analytics:

• Einstein Analytics: Nu integrerad med Tableau, detta är en avancerad analysplattform som erbjuder kraftfull datautforskning, visualisering och prediktiva analysmöjligheter. Den gör det möjligt för användare att skapa interaktiva instrumentpaneler, utföra avancerad dataanalys och få AI-drivna insikter.

• Einstein Discovery: Denna funktion använder maskininlärning för att analysera data och ge rekommendationer, förutsägelser och insikter för att förbättra affärsresultaten.

Tableau:

• Tableau: Förvärvad av Salesforce, Tableau är ett ledande verktyg för datavisualisering och affärsinformation som gör det möjligt för användare att ansluta, visualisera och dela data på ett intuitivt sätt. Det kan integreras med Salesforce för att ge djupa insikter och interaktiva instrumentpaneler.

Salesforce Einstein AI:

• Einstein AI: Inbyggt i Salesforce-plattformen, Einstein AI tillhandahåller prediktiv analys och maskininlärningsmöjligheter. Funktioner inkluderar Einstein Prediction Builder, som gör det möjligt för användare att skapa anpassade AI-modeller, och Einstein Next Best Action, som ger rekommendationer för nästa steg i affärsprocesser.

AppExchange Analyslösningar:

• Tredjeparts Analysappar: Salesforces AppExchange-marknadsplats erbjuder många tredjeparts analys- och BI-verktyg som integreras med Salesforce och tillhandahåller ytterligare funktioner och specialiserade analysmöjligheter.

Salesforce CRM Analytics:

• Salesforce CRM Analytics: Denna lösning erbjuder förbyggda instrumentpaneler och rapporter som är anpassade för specifika Salesforce-moln som Sales Cloud, Service Cloud och Marketing Cloud, vilket hjälper användare att snabbt få tillgång till och analysera relevant data.

Sammanfattningsvis tillhandahåller Salesforce en omfattande uppsättning analysverktyg som ger företag möjlighet att få djupa insikter, fatta datadrivna beslut och driva bättre affärsresultat.


10. Koppling till telefoni?


Salesforce inkluderar en integrerad telefonilösning som är inbäddad direkt i Salesforces användargränssnitt och ger användaren möjlighet att hantera alla inkommande och utgående samtal. Denna telefonintegration stöder även skärmpop, för att automatiskt visa kundkort (t.ex. företag, kontakt eller annat objekt) med ett matchande telefonnummer baserat på det automatiskt identifierade telefonnumret. Alla telefonnummerfält i applikationen stöder också klicka för att snabbt ringa utgående samtal.

• Besvara inkommande samtal och ring utgående samtal

• Lägg till ytterligare en person i konversationen

• Överför ett samtal till en agent eller en kö

• Respektera kunders sekretess vid inspelning av samtal

• Lyssna på och samarbeta kring samtalsinspelningar

• Samtalstransskription i realtid.

• Länka samtal med kundens kontaktposter

• Skapa rapporter kring samtal

Företag kan också använda Open CTI vilket integrerar tredjeparts CTI-system med Salesforce. Om du redan har ett telefonisystem på plats är Open CTI vägen att gå eftersom det integreras med det befintliga systemet.


11. Koppling till contact center?

Salesforce erbjuder en omfattande svit av kontaktcenterlösningar i Service Cloud, som är utformad för att hjälpa företag att leverera enastående kundservice. Här är några av de främsta funktionerna och kapabiliteterna som Salesforce kontaktcenter erbjuder:
Omnikanalsupport:

• Omni-Channel Routing: Automatiskt dirigera kundförfrågningar från olika kanaler (telefon, e-post, chatt, sociala medier) till rätt agenter baserat på deras tillgänglighet, kompetens och arbetsbelastning.

• Live Agent Chat: Ge kunder möjlighet att chatta direkt med supportagenter i realtid via företagets webbplats eller mobilapp.

• Social Customer Service: Hantera kundförfrågningar och engagemang från sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och Instagram direkt i Salesforce.

Service Cloud Voice:

• Integrera telefonisystem med Salesforce för att ge agenter en enhetlig arbetsyta där de kan hantera samtal, logga ärenden och få kundinformation i realtid.

• Intelligent Call Routing: Dirigera samtal baserat på kundhistorik, prioritet och agentens färdigheter.

• Transcription and Voice Analytics: Använd rösttranskription och analys för att få insikter om kundsamtal och förbättra kundupplevelsen.

Einstein AI and Analytics:

• Einstein Bots: Implementera AI-drivna chatbots för att hantera vanliga kundfrågor och automatisera repetitiva uppgifter, vilket frigör agenter att fokusera på mer komplexa ärenden.

• Einstein Case Classification: Automatisera kategorisering och prioritering av kundärenden baserat på AI-analys av tidigare data.

• Einstein Article Recommendations: Ge agenter automatiserade rekommendationer för kunskapsartiklar som kan hjälpa till att lösa kundärenden snabbare.

Case Management:

• Case Routing and Escalation: Automatisera dirigering och eskalering av kundärenden baserat på fördefinierade regler och arbetsflöden.

• Case Collaboration: Använd Salesforce Chatter för att samarbeta kring kundärenden, dela information och få insikter från andra teammedlemmar i realtid.

• Knowledge Base: Skapa och hantera en kunskapsbas med artiklar, guider och FAQ:er som agenter och kunder kan använda för att hitta lösningar på vanliga problem.

Self-Service and Communities:

• Customer Self-Service Portal: Ge kunder tillgång till en självbetjäningsportal där de kan hitta svar på sina frågor, logga ärenden och spåra deras status.

• Community Cloud: Skapa onlinegemenskaper där kunder kan interagera med varandra, dela erfarenheter och få support.

Field Service:

• Field Service Lightning: Hantera fältserviceoperationer, schemaläggning av tekniker, och spåra arbetsorder. Ge fältpersonal tillgång till kunddata och arbetsorder via mobila enheter.

• Appointment Management: Optimera schemaläggning och hantering av kundavtal för att säkerställa att rätt tekniker skickas till rätt jobb vid rätt tidpunkt.

Integration and Customization:

• AppExchange: Få tillgång till en mängd tredjepartsappar och integrationer för att utöka och anpassa funktionaliteten i ditt kontaktcenter.

• Custom Development: Använd Salesforce Lightning Platform för att bygga anpassade applikationer och automatisera arbetsflöden som är specifika för ditt företag.

Sammanfattningsvis erbjuder Salesforce en kraftfull och flexibel plattform för att hantera alla aspekter av ett kontaktcenter, från omnikanalsupport och AI-drivna verktyg till avancerad case management och fältservice. Detta gör det möjligt för företag att leverera en enhetlig och högkvalitativ kundserviceupplevelse.


12.Skicka nyhetsbrev från crm-systemet?


Salesforce erbjuder många olika sätt att jobba med epost marknadsdföring inklusive nyhetsbrev.

• Skapa mail via html mall och använd massutskick funktionen till en segmenterad lista.

• Använda dra-och-släpp-funktioner samt skräddarsytt innehåll i realtid baserat data och interaktion med website, samtal med säljare mm för att sedan skicka eller schemalägga utskick.

13. Säkerhet?


Säkerhet är inbyggd i våra produkter redan från grunden och uppåt. Salesforce tillhandahåller våra kunder med innovativa verktyg och utbildningsresurser som är nödvändiga för att skydda deras data. Vi lägger stor vikt vid IT-säkerhet för att skydda sina kunders data och integritet. I slutet av 2022 öppnade vi datacenter i Sverige.

Datakryptering: Salesforce använder stark krypteringsteknik för att skydda data i vila och under överföring. Data krypteras med branschstandardalgoritmer och starka nycklar för att förhindra obehörig åtkomst.


Access Control: Salesforce har robusta åtkomstkontroller som hjälper till att säkerställa att endast behöriga användare får åtkomst till system och data. Det finns flera lager av autentisering och auktorisering, inklusive användarnamn och lösenord, tvåfaktorsautentisering och möjligheten att ansluta till företagets Single Sign-On (SSO) -system.

Fysisk säkerhet: Salesforce har strikta fysiska säkerhetsåtgärder för sina datacenter, inklusive övervakning, åtkomstkontroller och brand- och katastrofskydd. Datacentren är utformade för att vara redundanta och har flera nivåer av säkerhet för att skydda mot obehörig åtkomst.


Säkerhetsövervakning och incidenthantering: Salesforce övervakar kontinuerligt sin infrastruktur och applikationer för att upptäcka eventuella säkerhetsincidenter eller oegentligheter. Vi har en incidenthanteringsprocess på plats för att snabbt agera vid misstänkta händelser och skydda kunddata.


Dataintegritet och säkerhetskopiering: Salesforce har mekanismer för att säkerställa dataintegritet och skydda mot dataloss. Vi har redundanta system och regelbundna säkerhetskopieringar för att minimera risken för dataförlust och möjliggöra återställning vid behov.


Uppdateringar och sårbarhetshantering: Salesforce genomför regelbundna säkerhetsuppdateringar och patches för att adressera sårbarheter och skydda mot potentiella hot. Vi har ett dedikerad säkerhetsteam som övervakar hotlandskapet och vidtar åtgärder för att förhindra och hantera sårbarheter.14. AI?


Salesforces AI levererar pålitlig, utbyggbar AI inbygd i kärnan av vår Einstein 1-plattform. Vår AI är designad att användas i relation till företags egna kunddata för att skapa anpassningsbara, prediktiva och generativa AI-upplevelser som passar alla affärsbehov, på ett säkert sätt.
Syftet är att driva produktivitet och personifiering med prediktiv och generativ AI över hela kundresan med Salesforce Einstein.

Som företag kan du skapa och implementera hjälpande AI-upplevelser naturligt inbygt i Salesforce, vilket möjliggör för dina kunder och anställda att kommunicera direkt med Einstein för att lösa problem snabbare och arbeta smartare. Ge säljare, agenter, marknadsförare och fler med AI-verktyg säkert förankrade i dina kunddata för att göra varje kundupplevelse mer betydelsefull.
Salesforce levererar även en egen copilot i Einstein Copilot och en Prompt Builder 
Einstein Copilot kan beskrivas som en AI-driven virtuell assistent inom Salesforce som automatiserar uppgifter, tillhandahåller insikter och möjliggör konversationell AI för CRM.

Verktyget integreras sömlöst med Salesforce-ekosystemet och förbättrar användarupplevelsen och beslutsfattandet med prediktiv analys och datadrivna insikter.
 Einstein Copilot Studio möjliggör omfattande anpassning och personifiering, vilket gör det möjligt för företag att skräddarsy AI-interaktioner efter sina specifika behov. Med funktioner som prompt engineering och model builders ger Einstein Copilot användarna möjlighet att skapa en unik AI-upplevelse och utveckla olika affärsfärdigheter.

Salesforces vision för Einstein Copilot är att revolutionera CRM genom att kombinera AI-förmågor med mänsklig expertis, vilket driver produktivitet och djupare kundrelationer.
Prompt Builder låter dig förenkla dina användares dagliga uppgifter genom att integrera generativ AI-moments som drivs av promptmallar i deras arbetsflöde. Skapa, testa, revidera, anpassa och hantera promptmallar som integrerar din CRM-data från sammanslagning av fält som refererar till postfält, flöden, relaterade listor och Apex. Prompt Builder hjälper dig att skapa effektiva prompts som säkert ansluter dig och din data med LLM:er.


15. Övriga nyckelfunktioner?


Salesforce Slack är en samarbetsplattform för kommunikation som underlättar teamkommunikation, samarbete och projektledning. Den låter användare kommunicera i realtid genom kanaler, direktmeddelanden och gruppkonversationer. Salesforce förvärvade Slack Technologies år 2021 och integrerade Slack med sin uppsättning verktyg för kundrelationhantering (CRM) för att skapa en mer enhetlig digital arbetsmiljö för team.Här är några nyckelfunktioner och funktioner hos Salesforce Slack:
Kanaler: Användare kan skapa kanaler för olika ämnen, projekt eller team, vilket möjliggör organiserad kommunikation och samarbete. Kanaler kan vara offentliga, privata eller delade med specifika medlemmar.


Direktmeddelanden: Användare kan skicka privata meddelanden till enskilda personer eller grupper för en-til-en-konversationer eller mindre diskussioner.
Filutbyte: Användare kan dela filer, dokument och bilder direkt inom Slack-kanaler och meddelanden, vilket gör samarbetet mer sömlöst.


Integrationer: Salesforce Slack integreras med olika appar och tjänster från tredje part, vilket gör det möjligt för användare att ta in externa verktyg och data direkt i sin Slack-arbetsmiljö för förbättrad produktivitet.


Sökning: Slack erbjuder en kraftfull sökfunktionalitet som gör att användare snabbt kan hitta meddelanden, filer och information inom sin arbetsplats.
Aviseringar och alarm: Användare kan anpassa aviseringar för att hålla sig informerade om viktiga meddelanden, omnämnanden eller aktiviteter i kanaler de är en del av.


Automatisering av arbetsflöden: Slack erbjuder möjligheter till automatisering av arbetsflöden genom funktioner som Slack Workflow Builder, vilket gör att användare kan skapa anpassade automatiserade processer och robotar för att effektivisera upprepade uppgifter. 
Video- och röstsamtal: Slack stöder video- och röstsamtal, vilket gör att teammedlemmar kan ha ansikte mot ansikte-samtal eller hålla virtuella möten direkt inom plattformen.
Mobil- och skrivbordsappar: Slack finns tillgängligt på olika enheter, inklusive smartphones, surfplattor och stationära datorer, vilket säkerställer att användare kan vara uppkopplade och samarbeta var som helst.
Säkerhet och efterlevnad: Salesforce Slack prioriterar säkerhet och efterlevnad och erbjuder funktioner som datakryptering, tvåfaktorsautentisering och överensstämmelse med branschregler som GDPR och HIPAA.
 Totalt sett fungerar Salesforce Slack som en centraliserad nav för teamkommunikation, samarbete och projektledning, vilket hjälper team att hålla sig anslutna, organiserade och produktiva. Dess integration med Salesforce CRM förbättrar teamens förmåga att hantera kundrelationer och arbetsflöden smidigt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.