Cybercom köper Netcom Consultants

Cybercom köper Netcom Consultants som arbetar inom telekom management. Bolaget med kontor i Stockholm och Singapore omsatte 62 miljoner kronor under 2004. Med förvärvet följer 40 medarbetare verksamma i Sverige, Singapore, samt hos ett antal operatörer i Asien och Afrika knutna till Millicom. Netcom Consultants har en kundbas i Tele2, Millicom, FMV och flertalet kommuner i Sverige.

Netcom Consultants konsolideras från maj månad och blir helägt dotterbolag till Cybercom. Den fasta köpeskillingen uppgår till 35 miljoner kronor, vilken kan betalas med det antal nyemitterade Cybercom-aktier som vid tillträdestidpunkten den 29 april 2005 motsvarar köpeskillingen, eller med kontanta medel.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.