Dags för distansmötesrevolution

Det är långt mellan fotboll och distansmötesteknik, men det finns likheter, skriver Lars Hultman.

Dags för distansmötesrevolution

När Sepp Blatter nu avgått hoppas fotbollsvärlden på något bättre. Men det är inte alltid en förändring leder till en förbättring. Lite så är det med den klassiska videokonferensen. Visserligen är den död, men vad kommer efter den? Hittills inte mycket som gynnar användarna.

Efter askmolnet från Eyjafjallajökull blev det rusning efter video- och andra konferenslösningar. Det var sista stora rycket innan nästa generation distansmöten nu tar över. Utmaningen med distansmöten har alltid varit att systemen inte är kompatibla med varandra, hiskeligt dyra och nästan omöjliga att använda.

I början av åttiotalet använde Televerket SVT:s kontributionsnät. Det var videokonferenser mellan ett antal konferensrum som mer eller mindre var tv-studios. Idag pratar vi om uc och för många verksamheter stavas lösningen för distansmöten Lync – som till en viss del fixar problemen som de klassiska lösningarna brottades med. Det största hindret kvarstår dock. Lösningarna är mer eller mindre lika properitära som tidigare.

Den klassiska videokonferensen var i egentlig mening en förlängning av konferensrumskulturen Nu när vår arbetsplats blir allt mer mobil, är behovet till största delen oplanerade möten. Flexibilitet är ledordet. Men hur flexibelt blir det när vi allt oftare samarbetar med andra verksamheter, kunder och partners som ofta finns i andra länder? Krävs det att licenser och applikationer måste vara på plats hos alla deltagare som ska vara med i ett distansmöte? Så länge dessa förutsättningar råder kommer vi aldrig att få till distansmöten i full skala.

Det framtidens arbetsplats behöver är en distansmötestjänst som fungerar med ungefär samma enkla förutsättningar som telefoni. En webbaserad realtidslösning där det enda kravet är en enhet med webbläsare. För att vi ska komma dit måste dock företagen som erbjuder distansmöteslösningar tänka i nya banor. Istället för att användarna tvingas in i stelbenta lösningar måste utgångspunkten för utvecklingen vara de behov som uppstår hos användarna när nya arbetssätt utvecklas och friheten att arbeta på distans hela tiden blir större. Dags för en distansmötesrevolution alltså. Användarna väntar!

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.