Dags för ledare att steppa upp

Krönika Hur fortsätter man vara en bra ledare i tuffa tider när personalen plötsligt befinner sig på sitt hemmakontor. Det skriver tidigare Telekomidag-krönikören Susanna Reppling om i en gästkrönika.

Dags för ledare att steppa upp

Sen en tid tillbaka lever vi i en förändrad omvärldssituation som medför många utmaningar för vår verksamhet, och för vår roll som ledare. Vi ställs inför faktum att våra framarbetade handlingsplaner inte längre fungerar. Vad händer nu med alla vackra strategier och väl genomtänkta planer? Och hur leder vi på bästa sätt i en tid av stor osäkerhet och oro?

Min syn på ledarskap är att vår främsta roll som ledare är att staka ut riktningen, och skapa förutsättningar för våra medarbetar att helhjärtat och till sin fulla potential arbeta mot det uppdrag och vision vi som bolag och team har.

Det är fortfarande sant. Livet går vidare och vi kommer att ta oss ut på den andra sidan. Osäkerheten och oron är större än den var för några månader sedan, och vi har troligen behövt anpassa våra affärsplaner till de ändrade omständigheterna. Men tydligt ledarskap är viktigare än någonsin och för den som är ledare, är det dags att steppa upp – big time!

 

Håll kursen

En bra ledare skapar tydlighet. När osäkerheten är stor är det än mer viktigt med tydligt ledarskap, inget är så kritiskt när det blåser som att ha ett högre syfte att jobba mot. Att hålla kursen, fästa blicken på den övergripande frågan om vad det är vi är här för att åstadkomma. Men för oss som ledare kan det vara utmanade att hålla blicken fäst på det övergripande målet i utmanande tider.

Hur fokuserar man på de långsiktiga målen, när kortsiktiga åtgärder blir allt viktigare och vi ställs inför tuffa affärsbeslut på daglig basis? Det gäller att hitta en bra balans mellan kraven på att överleva, och ha en konkurrenskraft på andra sidan. Förutom att vägleda och motivera teamet behöver en bra ledare också våga ifrågasätta uppåt, och utmana om vi fattar rätt beslut i ljuset av vår övergripande strategi.

 

Tänk på mod

Ledorden är mod, tydlighet och engagemang i vår roll som ledare. Detta kan vara nog så utmanade under normala förhållanden, men hur gör vi för att förmedla riktning till våra team, hur skapar vi engagemang och kreativitet i en verklighet där de flesta av oss arbetar på distans?

Det handlar om närvaro, kommunikation och medmänsklighet. Säkerställ att regelbundet träffas i olika konstellationer, helst via video för att lättare få en uppfattning om hur teamen mår och hur budskap landar. Behåll det sociala, bjud på dig själv som ledare och bjud in till samtal motsvarade de värdefulla kaffepauserna. Var uppmärksam på individer som försvinner ut i periferin, våga lyfta de tuffa frågorna och finns där som medmänniska.

En av de största riskerna i dessa tuffa tider är att vi som ledare tappar modet, att vi faller tillbaka på det som är säkert, till excelkalkyler och powerpointplaner. Det är nu du som ledare ska visa att du litar på dina medarbetare, men också fortsätter lita på din egna förmåga och vågar fatta tuffa beslut. Håll individer ansvariga och var tydlig med dina förväntningar, samtidigt som du är öppen för idéer och uppmuntrar kreativitet.

Susanna Reppling,
nordisk VD Insight

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!