Dålig koll på surf- och teleräkning

4 av 10 svenska hushåll vet inte hur stor deras totala månadskostnad är för telefon, bredband och tv. Fyra av tio svenskar gör inget alls för att sänka sina utgifter. Det visar en undersökning som har genomförts av TNS Gallup på uppdrag av Com Hem.

De som tjänar minst vet bäst vad de har för månadskostnader. Två tredjedelar av dem som tjänar under 250 000 kr/ år vet vad de lägger ut på telefoni, bredband och tv. Resultaten från undersökningen visar också att svenska hushåll – trots en ökad konkurrens och en växande prispress bland leverantörer – fortfarande gör väldigt lite för att påverka sina utgifter för hemmets kommunikation. Fyra av tio tillfrågade gör absolut ingenting.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.