Daniel Krook: ”Uppenbart att det var bättre med ett varumärke”

Branschen Tidigare i år avslöjade Bredband2 att de förvärvar A3 och i november blev köpet formellt klart. Men vad står nu på agendan och vad blir den framtida strategin? Telekom idag ringde upp vd Daniel Krook.

Daniel Krook: ”Uppenbart att det var bättre med ett varumärke”

Bredbandsaktörerna A3 och Bredband2 har länge varit konkurrenter. När Bredband2 avslöjade att man hade för avsikt att köpa A3 tidigare i år så kom det lite som en överraskning. Men förvärvet togs emot väl och budvärdet var runt 621 miljoner kronor. Nu har det gått en tid sedan aktierna köptes, så vad har hänt?
– Vi hade en plan som vi utgick från och den planen håller vad vi ser framför oss, vilket känns positivt. Vissa huvudbeslut har vi redan fattat, bland annat det viktiga med hur vi ska göra med varumärket, säger Daniel Krook, vd för Bredband2.

Så hur blir det då med företagsstrukturen och namnet? Blir det en koncern med dubbla varumärken eller försöker man slå samman de båda?
– Vi gick in med öppna ögon och uteslöt inte något. Jag var mån om att lyssna på de olika uppfattningarna, men det var uppenbart redan tidigt att ingen framhöll starkt att det var bättre med två olika varumärken, utan snarare var upplevelsen att man förlorar mer än man vann, säger Daniel Krook.
Och namnet man väljer att gå vidare under blir Bredband2.
– Om man tittar på varumärkena så är A3 relativt nytt, medan Bredband2 är mer väletablerat på Sverigekartan. Därför var det logiskt att vi jobbar vidare med det. Och att ha ett varumärke ger vinster i marknadsföring och varumärkeskännedom. Även i support- och driftledet är det vinster. Sen är det även viktigt att personalen samlas under ett paraply och varumärke.

Stark närvaro utifrån tre central-kontor

Framgent kommer det nya Bredband2 att arbeta utifrån tre centrala hubbar, inte minst för att behålla en stark närvaro i hela landet.
– Huvudambitionen är att ha ett starkt kontor i Umeå, Malmö och Stockholm. I Stockholm kommer vi främst fokusera på företagsförsäljning medan de båda andra utöver det även kommer att ha marknad, teknik, drift samt mer fokus på service och kundtjänst.

En av de stora vinsterna med uppköpet/sammanslagningen kommer att vara att Bredband2 blir större och starkare på marknaden, vilket då ger bättre utgångsläge i förhandlingar gentemot andra aktörer.
– Vi kommer absolut att få mer kraft i förhandlingarna. Det är pågående diskussioner, men det är självklart att när vi är dubbelt så stora så finns det bättre utrymme för oss.
Och vad är då målet under 2021?
– Det blir att kliva över och bli ett fokuserat bolag under ett varumärke. Det gäller att hitta synergierna och att få ett system som stödjer vår organisation och hur vi jobbar. Att få effektivare flöden och se vilka produkter och tjänster vi ska jobba med. Därtill måste vi se till att få en stark tillväxt och hålla oss starka på marknaden. Så det är ett tufft arbete vi har framför oss. Men vi vill komma ut ur 2021 och in i 2022 med målet att enbart behöva blicka framåt för att bli en starkare aktör, säger Daniel Krook.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!