Därför pushar operatörerna mot privata nät

Privata nät En stor möjlighet, men även en rejäl utmaning. Privata nät är en spännande affär för operatörerna, dock krävs det fingertoppskänsla för att få det rätt.
– Det är egentligen inte en teknikfråga, utan en affärsmodellsfråga, säger Magnus Leonhardt på Telia.

Därför pushar operatörerna mot privata nät
Magnus Leonhardt, Telia

Privata nät är en av de stora och hetaste frågorna inom telekombranschen. Något som inte minst lyftes upp på mobilmässan MWC i Barcelona tidigare i år. Men hur ser det ut hos operatörerna, hur långt har man kommit inom affärsområdet privata nät?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– Privata nät kan man tolka som om de vore rent privata. Därför måste man göra distinktionen att vi för tillfället levererar dedikerade nät. Det är nättjänster för specifika platser och applikationer som möter kundernas säkerhets- och tillgänglighetsbehov, men som nyttjar skalfördelarna i det publika mobilnätet. Det är går också att bygga helt privata nät på lokalt spektrum, men spektrumet som finns tillgängligt är väldigt begränsat, vilket i sin tur begränsar applikationerna man kan använda. Vi kan erbjuda motsvarande tjänster för att bygga och drifta lokala nät åt våra kunder, där vi nyttjar vår organisation, teknik och spektrum. Vårt samarbete med Boliden i Aitik är ett bra exempel på det, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia.

Enligt Magnus ser man på Telia att det behövs en kombination av publik och privat access på marknaden för att möta verksamhetsbehoven.

– Vi är övertygade om att kunderna vill ha båda. Att man ska kunna köra en uppkopplad bil eller använda en telefon på det publika nätet och sedan, inne på sitt fabriksområde eller campus, kunna fortsätta användandet på ett lokalt nät. Men när man är inne på sitt område så har man bättre kapacitet, högre säkerhet och lägre fördröjning.

Andreas Kristensson, Telenor

Nu är tekniken mogen

Själva tanken med privata nät är inte ny, så vad är det som gör den mer intressant i dag än för några år sedan?
Anderas Kristensson, chef för affärsområdet IoT och mobila privata nät på Telenor säger att det handlar om mognad.
– Det har egentligen inte funnits förutsättningar för att bygga riktiga privata nät över mobilteknologi. Men nu är tekniken mogen. Och det tack vare kvalitetsparametrar och mer funktioner i 5G och inte minst mera spektrum kan man nu göra det.

Det här är även något som Magnus håller med om, PTS-frekvensauktion i fjol var en viktig pusselbit för att 5g och alla möjligheter det medför skulle bli verklighet.

Och när det kommer till möjligheter är det framförallt industrin som står först i ledet för privata nät.
– Industrin vill ha kvalitativt teknik när de kopplar upp sina maskiner och i takt med att de blir mer datastyrda är även tillgången till informationen viktigare. Skälet till att man köper våra tjänster går från att koppla upp människor till att effektivisera processer. Att få in data på ett kvalitativt sätt är en stark drivkraft för de här näten. Mycket av det vi gör just nu handlar om fordonsstyrning vilket möjliggör att de kan vara autonoma på inhägnat område eller att de går att fjärrstyra. De mest spännande tjänsterna, som bygger på edge-teknik och slicing, där vi kan dynamiskt flytta datorkraften i nätet till specifika platser, levererar vi i Finland där vi testat det live med Nokia och Sandvik, och det kommer snart till Sverige, säger Magnus.

Flera av operatörerna har samarbeten kring privata nät med skogs-, gruv- och tillverkningsindustrin, men det är bara början.
– Privata nät kommer att komma in i alla industrier och på sikt även på sjukhus. Man vill spara eller tjäna pengar och med 5g istället för trådade system ökar flexibiliteten och hygienen – vilket gör att du dels kan förändra produktionen snabbare och enklare. Ta en sådan sak, att med 5g kan du till exempel flytta en maskin och köra på direkt – istället för att ringa in någon som ska fräsa nya spår i golvet för att kabla om. Det samma gäller sjukhusen, i operationssalar är kablagen den största källan till bakterier, om man kunde slippa kablagen skulle man kunna spara liv, säger Andreas Kristensson.

Omvärldsläget har påverkat

De båda operatörerna säger att intresset är stort och att omvärldsläget har gjort att det ökat än mer. För i en värld som är oberäknelig, finns det ett enormt värde att minimera risker.
– Med covid, fraktfartyg som fastnat i Suezkanalen och komponentbrister  har man sett ett antal svagheter i leverantörskedjan. Därför tittar man på vad som går att göra – och med 5g och privata nät kan man få en produktion som är mer flexibel, säger Andreas.

– Att automatisera och bli datadrivna är topp tre på allas agenda. Säkerhet har faktiskt gått om automation i prioritet, bland annat för att vi har ett mer utsatt läge just nu, med fler cyberattacker. Men information och digitalisering ligger väldigt högt upp och därför blir 5G-nät väldigt viktiga. För att de är säkrare, robustare och de går att planera på ett sätt som gör att vi kan tillhandahålla bra kvalitet, säger Magnus.

5G-näten inte igång än

Telia har redan sålt ett antal kommersiella dedikerade, privata nät de senaste åren – till bland annat SCA, Boliden, Lundin Mining och Södra. Dessa baseras på 4G, men kan uppgraderas till 5G. Däremot har de ett innovationsnät som bygger på den senaste 5G-tekniken, som de tillhandahåller till både näringsliv och offentlig sektor. Däremot har man ett sådant igång i Finland. Telenor har även de sålt lösningar till flera företag och säger att man i dagsläget kan leverera ett kommersiellt privat 5g-nät på fyra till sex veckor.
– Vi har kunder som har kommersiella applikationer i drift, men det är en lång resa. Rent generellt kan man säga att vi är i en testfas i Europa medan man i Asien kommit längre på vägen. Ett skäl är de inte har haft samma säkerhetspolitiska debatt som vi och därför har kunnat använda sig av kinesiska leverantörer som ligger lång framme teknikmässigt, säger Andreas.

Men om nu intresset finns, tekniken är mogen samt att det är förhållandevis kvickt att få upp. Vad är då utmaningarna med privata nät?
– Att europeiska företag halkar efter både USA och Asien är en samhälls- och näringslivsutmaning som jag ser det. Ur ett storpolitiskt perspektiv måste Europa ta tillbaka ledartröjan och då handlar det om att investera ännu mer i den här tekniken. Europeiska företag måste våga anamma ny teknik, för det ser vi att man gör på andra marknader, säger Andreas.
– Det ena är att tekniken utvecklas väldigt fort. Bygger vi ett nät idag vet vi att det måste uppgraderas om ett par år, då kundens behov förändras över tid. Förvisso är det inte en teknikfråga utan mer en affärsmodellsfråga. En annan sak är balansen mellan om kunderna vill göra det här själva eller köpa in det som en tjänst. Många kunder tycker att de ska vara sin egen operatör och här måste vi bli bättre på att visa hur våra tjänster skapar värde och kan förenkla kundernas hantering av sin digitala infrastruktur. Samtidigt måste även it-avdelningarna komma över tanken att drifta allt själva, säger Magnus.

”Måste visa varför vi är relevanta”

Just det senare är något som skett i Europa. Där har flera stora industriföretag valt köra allt i egen låda. Så hur ser operatörerna i Sverige på det. Finns det risk att bli rundad och den klassiska rollen som operatör är obsolet?
– Jag tror man kan vända på det. Alla företag har i dag lösningar som inte har med operatörerna att göra. Det här är ju en gigantisk möjlighet, men vi måste förtjäna vår plats. Vi måste visa varför vi är relevanta. Det är få som har så mycket kunskap och erfarenhet som mobiloperatörerna, säger Andreas Kristensson.

– Det vi ser och tror är att kunder av dedikerade nät även kommer vilja ha en stark koppling till det publika nätet – och då anser vi att det är bättre att vi kan drifta båda åt dem. Men bevisföringen ligger hos oss, vi som operatör måste utvecklas, säger Magnus Leonhardt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.