Därför väljer allt fler open source på jobbet

Trend Att utveckla programvara med öppen källkod har inbyggda fördelar, men egentligen inga nackdelar menar experterna. Det är en av orsakerna till trenden där allt fler använder open source-produkter i arbetet.

Därför väljer allt fler open source på jobbet

När Daniel Melin, it-strateg på Skatteverket, ser på den nya teknik som har blivit stor under de senaste tio åren så är öppen källkod totalt dominerande. Det blir därmed det naturliga- och många gånger enda alternativet när myndigheter väljer plattformar och utvecklingsmiljöer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– Vi använder ju normalt det som är vanligt förekommande, där det finns konsulter, support, och bra leverantörer, säger han.

Det finns fortfarande en marknad för proprietär programvara, men ofta rör det sig om gamla produkter från exempelvis Microsoft, Oracle och IBM som har vidareutvecklats över lång tid. Men enligt Melin verkar tiden vara förbi då företag levererar helt ny teknik som inte är baserad på öppen källkod.

– Det jag ser är att det här är en övergångsperiod som är väldigt lång på grund av att det finns så mycket gammal programvara i bruk som fortfarande gör sitt jobb på ett tillräckligt bra sätt. Men gradvis så fasas gamla system ut och nya tas i bruk, vad jag ser kommer proprietär programvara att över tid mer eller mindre försvinna hos alla typer av kunder, säger han.

Öppen källkod har exempelvis tagit över inom containerhantering, molnplattformar, operativsystem, moderna databaser, nya programutvecklingsspråk, big data och artificiell intelligens. Ett skäl är att det helt enkelt är för dyrt och tar för lång tid att själv utveckla en proprietär lösning.

– Ingen har i dag de muskler som krävs för att bygga något helt eget och helt slutet från scratch – inte ens Microsoft, IBM eller Oracle. De måste använda öppen källkod, och inom de här bolagen ser jag att de i allt högre utsträckning skiftar över och bygger sina programvaror och tjänster med öppen källkod, säger han.

Enligt Daniel Melin är den stora fördelen för Skatteverket att de kommer bort ifrån inlåsningseffekter, det vill säga att de inte onödigt hindras från att efter en tid byta ut en hel produkt eller delar av den.

– Med  proprietär teknik eller molnteknik är detta ofta väldigt svårt eftersom leverantörerna har varit skickliga på att bygga ihop sina lösningar och integrera dem så du kan inte bara kan bryta ut en bit mot en konkurrerande teknik, säger han.

För många kunder blir det helt enkelt för komplicerat och jobbigt att byta. Men med öppen källkod är det svårt att låsa in kunden – och en annan positiv sak är att det inte går att gömma vad programvaran gör och hur den fungerar,

– Jag kan antingen ta reda på detta på egen hand eller med konsulthjälp och sedan byta ut programvaran eller förbättra den själv. Det finns många möjligheter, och därmed blir det mer så att leverantören måste förtjäna kundens förtroende – snarare än att kunden är tvungen att vara knuten till leverantören. Med öppen källkod blir det ett skifte i att det ger mycket mer makt åt kunden som blir svårare att låsa in. Det är naturligtvis jättebra, för vi vill ju ha rätt teknik för rätt saker – men man får samtidigt inte göra det till en principfråga att allt ska vara öppen källkod, för det kan också bli fel, säger Daniel Melin.

En av de viktigaste frågeställningarna som man måste ta hänsyn till när man väljer en open source-lösning är hur man säkrar upp att tjänsten är tillräckligt robust för företagsanvändande.

Det finns många bolag på marknaden som garanterar SLA, ett serviceavtal för vilken kvalitet som ska ges, för OS-produkter. Ett av dem är svenska Redpill Linpro som funnits sedan 2003. Med den ökande trenden med allt större användande av öppen källkod så ökar de snabbt sin omsättning och tror sig i år nå över 500 miljoner kronor för första gången.

– Vi är Nordens största leverantör av open source och har idag omkring 200 medarbetare. Inom de närmaste åren ska vi dubbla antalet anställda. Anledningen till att vi växer är att fler och fler förstår att det här går utmärkt att använda som enterprise-lösning, säger Redpill Linpros vd Henrik Gavelli.

Fakta

Henrik Gavellis tips för att börja med öppen källkod

  • Samverka med andra är ett krav, och du får därmed tillgång till andras utveckling precis som andra får tillgång till din.
  • Tänk stort med vad du vill uppnå – börja smått i ett projekt och skala sen fort när du väl kommit igång.
  • Var beredd på en snabb innovationstakt.
  • Jobbar du med öppna standarder så blir det ingen inlåsning – är du inte nöjd kan du byta tjänst snabbt.

Han menar att det första steget som togs var i utvecklingsmiljöer på applikationsservers, och att det tog ett tag innan företagen började våga använda det i produktionen. Lösningen för Redpill Linpro var just att erbjuda SLA för dessa tjänster så att den upplevda risken för företagen blev lägre.

– Vi har två typer av kunder på Redpill. Den ena gruppen vill ha hjälp med den strategiska affären, vilket betyder att de säger: Hjälp oss att bli mer tillgängliga eller innovativa.

– Och den andra gruppen behöver hjälp med den taktiska affären, alltså att bli bättre på en specifik sak eller använda den produkten som de valt.

Henrik Gavelli tycker att den andra viktiga skillnaden mellan open source och traditionella program eller tjänster från leverantörer är att man som open source-användare blir del av en community där man får tillgång till massor av utveckling samtidigt som man också delar med sig av sin egen.

– Det krävs en liten omställning där i tankesättet, säger Henrik Gavelli.

Han berättar att offentlig sektor var snabbast ut på den svenska marknaden där bland annat Västra Götalandsregionen byggde ett e-arkiv med öppen källkod som är tillgängligt för andra offentliga verksamheter att använda nu. Och att det nu kommer mer och mer i företagsvärlden.

– Nu kommer industrin kraftigt också. Man är väldigt intresserade av att tillgängliggöra data internt och vår starkaste tillväxt kommer där, säger Henrik Gavelli.

En av Redpill Linpros samarbetspartners och en av världens största leverantörer av öppen källskodsprodukter är Redhat. De jobbar mycket med operatörer som också är storanvändare av tjänster och program som bygger på öppen källkod.

Jesper Rooth, som är ansvarig för Telco-lösningar på Redhat i Europa, berättar att en av orsakerna är att konkurrensen ökat i Telco-världen och att kravet på att få ut nya tjänster snabbt är avgörande för att vara framgångsrik.

Men tankesättet med att man delar på utvecklingen är ny även för telekom-operatörerna.

– Det är svårt att hitta en lösning för radionäten idag som kommer från ett ställe när man inte använder traditionella lösningar. Man brukar säga att ju fler kockar ju sämre soppa, så det var viktigt att man snabbt fick igång ett samarbete för att få alla delar att fungera ihop.

Så sex operatörer gick ihop och skapade en allians där de själva satte ihop standaren för hur de olika delarna kommunicerar med varandra i radio access-nätverket.

Jesper Rooth tycker inte att det räcker med att stanna här och vara nöjd med dagens utveckling. Han menar att operatörerna måste bli mer aktiva och ta ett större ansvar. Det finns mycket att lära av hyperscalers och av den övriga open source-världen.

– Idag vet vi att open source fungerar väldigt bra. Till exempel så är ju hela internet byggt på open source och när man får in spelare som oss och andra som stabiliserar produkterna så blir det ännu hetare.

Kommer den här trenden fortsätta att växa de kommande åren?

– Företag inser att ju mer man samarbetar ju bättre blir det. Tricket med open source är att man måste fortsätta dela med sig hela tiden och när man kommit in i det så kan man inte gå tillbaka till något traditionellt. Ser man till Redhat så har vi inte lösningen för hela vägen för operatörerna. Vi gör det som vi är bäst på – plattformen. Andra gör hårdvaran bättre och det här är ju grundtanken med open source; alla bidrar med det som de är bäst på, säger Jesper Rooth.

För att open source ska fungera krävs inte bara företag som ”stabiliserar” tjänsterna. Det krävs ju även de som börjar bygga upp något nytt. Ett av de företagen är Nextcloud som startade i juni 2016. Trots att man valt 100 procent open source så ska man vara ett stabilt företag som vänder sig mot företagsvärlden. Deras produkt är en collaborationsplattform som installeras på företagets egna servrar, vilket är en fördel på den europeiska marknaden just nu med otydligheten kring vad som gäller gdpr, schrems II-dom och andra regleringar av den personliga integriteten. Idag är man en av de största onprem-lösningarna för samarbete på marknaden med ungefär 400000 anslutna servrar.

Johan Bernhardsson på Kafit är ansvarig på den svenska marknaden för Nextclouds lösning. I den finns bland annat filhanterare, aktivitetshantering, videomöten och chatt, kalender, undersökningar och omröstningar samt en taskhanterare. Alltså samma funktioner som finns hos de stora leverantörerna på samarbetsmarknaden som exempelvis Microsoft och Cisco.

– Det finns ett oerhört stort intresse för vår tjänst på den svenska marknaden. Det är inte svårt för mig att få möten med de största myndigheterna eller företagen. Alla vet att vår tjänst löser de svåra frågorna kring gdpr på ett enkelt sätt, säger han.

Även om det inte är så länge sedan som Johan Bernhardsson introducerade den på den svenska marknaden finns det redan ett antal kunder som valt den.

– Vi har kunder som exempelvis Försäkringskassan och Roslagsvatten, men även flertalet små kunder i olika branscher. Och det varierar mycket från att dom hostar själva on prem eller att det hostas av oss eller finns i andra hallar vilket också är en möjlig lösning. Vi har även ett fåtal som körs offline där man behöver ha extra säkerhet, något som definitivt inte går med lösningar som Teams eller Google meet. Samma plattform för öppna saker som säkra saker gör att man inte behöver lära sig flera olika system. Det är samma externt och internt, säger han och fortsätter:

– Marknaden rör mycket på sig och allt fler ser att det faktiskt finns alternativ till Office 365/Teams och som aktivt letar efter mjukvaror/tjänster som är kompatibla med gdpr.

Vad tycker du är största fördelen med att er tjänst bygger på open source?

– Den största fördelen är öppenheten. Kunder kan när som helst gå in och inspektera kod eller att välja att anpassa och utöka den själva eller integrera den med befintliga system.

Vad tror du om framtiden för open source de kommande tre åren?

– Jag tror vi kommer att se ett stort uppsving där man snarare går ihop och utvecklar något som open source istället för att bygga helt egna system. Och jag tror även att företag kommer se fördelarna med minskad inlåsning. Båda mina företag som jobbar med öppen Nextcloud och öppen källkod samt flera samarbetspartners inom open source i Sverige ser ökade förfrågningar där man premierar just öppen källkod vid inköp/upphandlingar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.