Datainspektions kräver att Telia ändrar rutiner

Telia får inte kräva personnummer av kunder för att lämna ut prisuppgifter för installation av fast telefoni. Detta strider mot personuppgiftslagen konstaterar datainspektionen.

Teliasonera har rutinmässigt begärt personnummer från kunder som frågar efter pris på installation av fast telefoni. Om kunden inte uppger personnumret lämnas ingen prisuppgift ut. Datainspektionen konstaterar att detta strider mot paragraf tio och tjugotvå i personuppgiftslagen. Dessutom anser Datainspektionen att då Telia i praktiken har ett monopol på installation av fast telefoni så har potentiella kunder i praktiken inget frivilligt val att ge samtycke att Telia registrerar personnumret.

Ändrar rutinerna

Teliasonera kommer nu att ändra på sina rutiner i offerthanteringen. Kreditbedömningen där uppgifter om personnummer behövs flyttas till dess kunden har accepterat offerten.

Datainspektionen ser ändringen som acceptabel då den uppfyller kravet på att en person måste ha möjlighet att frivilligt ge samtycke till att lämna ut personnumret.

De nya rutinerna hos Telia väntas vara klara vid årsskiftet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.