Dataroaming växer snabbt med 4g

Roaming Operatörernas intäkter från dataroaming spås fortsätta växa i snabb takt de närmaste åren, men om roamingstoppet slår igenom i EU kommer bilden att förändras.

Det är Juniper Research som har tagit fram siffror och analyserat utvecklingen på roamingområdet. De tror att operatörerna globalt kommer att tjäna 42 miljarder dollar på mobil dataroaming år 2018. Det skulle utgöra 47 procent av de totala roamingintäkterna det året, jämfört med 36 procent under 2013.

Den här utvecklingen drivs på av att 4g sprider sig och börjar nyttjas av mobilkunderna. Samtidigt har affärsmodellerna för 4g-roaming mellan operatörerna inte hunnit så långt i utvecklingen än. Där pågår diskussioner.

En annan faktor som kan komma att påverka bilden radikalt är det föreslagna stoppet för roamingavgifter inom EU, som ännu inte är slutligt godkänt av Europaparlamentet. Om det blir förbjudet i EU att ta ut roamingavgifter för samtal, sms och mobildata så kommer 20 procent av de globala roamingintäkterna att försvinna under 2016, beräknar Juniper Research.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.