De får ge mer kraft åt Skellefteå Kraft

Accessnät TC Connect har vunnit upphandlingen för förstärkning av radiokommunikationssystemet Rakel åt kommunalt ägda Skellefteå Kraft. Uppdraget omfattar 17 av Skellefteå Krafts anläggningar inklusive huvudkontoret och förråd.

TC Connect kommer att ansvara för projektering, installation, testning, mätning samt underhåll. Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa. Bland annat används Rakel av kommuner, statliga myndigheter, blåljusorganisationer och privata aktörer, exempelvis elleverantörer och elnätsföretag. Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med eget elnät och egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av både teknisk utveckling och försäljning och leverans. Man bedriver också verksamhet inom bredbandsutbyggnad och bredbandstjänster.

– Vi valde TC Connect för att de erbjöd den sammantagna mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen för Skellefteå Kraft. Att TC Connect dessutom har en lokal närvaro via deras partner Carcom samt en omfattande erfarenhet och kompetens inom radioteknik för Rakel var en stor fördel, säger Christer Andersson, säkerhetschef på Skellefteå Kraft.

Olof Ferenius, Sverigechef på TC Connect pekar också ut en lång erfarenhet av arbete med produkter och tjänster till Rakel, samt inomhustäckning för radio- och mobilnät till kunder i både Sverige och Norge, som en av nycklarna.

– Vi har vi en gedigen kunskap om behoven inom kritiska kommunikationstjänster. Tillsammans med den spetskompetens vi har inom radiokommunikation, så har vi goda förutsättningar att skapa en långsiktig relation som partner och rådgivare till Skellefteå Kraft, säger Olof Ferenius.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.