De ser till så att företagen kan jobba under katastrofer

Molntjänster Sungard Availability Services anser att det aldrig har varit viktigare att ha en motståndskraftig organisation.
– Det vi fokuserar på är att hjälpa kunderna med ”business continuity”, säger Ann Wingård till Telekom idag.

De ser till så att företagen kan jobba under katastrofer
Digital Designs/Sungard

Bolaget sitter på 40 års global erfarenhet av ”disaster recovery”, I många länder handlar Sungard Availability Services arbete om att kliva in när en naturkatastrof har slagit ut företagens verksamhet. Men i Sverige kommer hotet snarare från andra människor.

På torsdagen höll Sungard ett seminarium vid Stockholm Waterfront Congress Center. Temat kretsade kring vikten av att skapa en motståndskraftig organisation – ett område som aldrig har varit mer aktuellt, enligt företaget.

– Utvecklingen har gått ganska fort, men det finns samtidigt en ökad medvetenhet kring att hotbilden har ökat. Nu har vi en mycket mer mogen dialog kring att vi behöver ha en katastrofberedskap. Vi pratar om begreppet ”resilience”. Man kan översätta det till organisationen ska ha en uthållighet. De ska kunna klara sig genom en katastrof och inte bara överleva, utan även gå stärkta ur situationen, säger Ann Wingård, country manager för Sungard Availability Services (Nordic) till Telekom idag.

Ett stort mörkertal

Hon konstaterar dock att det inte är helt lätt få en helhetsbild av hur många företag som exempelvis utsätts för cyberattacker.

– Jag skulle vilja påstå att det finns ett stort mörkertal. Om man tittar på riskerna så handlar det inte bara om de stora hoten. Det kan vara enkla saker som att databasen eller hårdvaran fallerar. Det vi fokuserar på är att hjälpa kunderna med ”business continuity”, säger hon.

Tre serverhallar i Stockholm

Sungard har 3 000 medarbetare runt om i världen, med en stor global utvecklingsapparat och omvärldsbevakning. Samtidigt finns en lokal närvaro – exempelvis har man tre serverhallar i Stockholmsområdet. Sungard erbjuder kunderna allt från it-drift till molnlösningar, och vid en dataförlust kickas företagets backupp igång. Det gäller dock att man tränar på sin katastrofberedskap.

– Vi jobbar tätt tillsammans med kunden och testar de planer som vi har satt upp tillsammans kring vad som ska göras – och vid ett katastroflarm sätter vi in våra worklplace recovery-tjänster. Sedan 1995 har vi hanterat 3 800 katastroflarm, säger Ann.

Hjälpte tidningarna under terrorattacken

Om arbetsplatsen inte längre är tillgänglig så kan det drabbade företaget komma och sitta i Sungards lokaler. Ett exempel på detta skedde 2017 under terrorattacken vid London Bridge. Mitt i det utsatta området hade News UK sitt kontor. Förlaget ger bland annat ut tidningarna the Times och the Sun, men produktionen var hotad,

– Då ringde de upp och sa, ”det är dags att stötta vår katastrofplan”. Vi satte upp deras verksamhet i våra lokaler, och nästa dag kunde de komma ut med tidningarna, säger Ann Wingård.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.