De ska erbjuda ”co-working-koncept” på KTH

Kontoret Things och Akademiska Hus slår sina påsar ihop och efter nyår kommer de att erbjuda konceptet ”A working lab-Things” på KTH Campus.

De ska erbjuda ”co-working-koncept” på KTH

Företaget Things har sedan de startade varit ett så kallat ”co-working space” för olika nystartsföretag. Tanken har varit att erbjuda nätverksmöjligheter i uppstartsfasen. Och nu tar man nästa kliv på resan tillsammans med Akademiska hus.

Från 2022 kommer de båda att öppna ett slags testkontor på KTH i Stockholm.

Den nya satsningen som går under namnet A Working Lab-Things kommer att vara på 1 500 m2 och bestå dels av kontorsyta, men även av utrymmen för workshops, event samt en lounge. Inriktningen är att det ska vara ett flexibelt utrymme för nystartsföretag och de som håller på med teknik.

Blir fjärde ”labbet”

Akademiska hus har sedan tidigare etablerat konceptet A working Lab i Solna, Umeå samt vid Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Samarbetet med Things gör det möjligt för både nya och befintliga medlemmar att få tillgång till alla ”labbmiljöer”.
– Pandemin har skapat nya förutsättningar och möjligheter för många, så också för oss på Things, där vi har alltfler internationella startups som medlemmar. Vi är idag en etablerad aktör som driver både community och co-working inom vår nisch. Tack vare samarbetet med A Working Lab kommer vi att kunna fortsätta accelerera utvecklingen av vår gemensamma community för deep tech-bolag med hela världen som spelplan, säger Linda Krondahl, vd på Things.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.