Smart hem-lösning i öppet IoT-nät

IOT I Varbergs kommun har man gått från teori till praktik. Från och med nu lanseras funktionella iot-tjänster för en stor del av kommunens invånare. I den öppna plattformen kan fler tjänster fortlöpande läggas till.

Smart hem-lösning i öppet IoT-nät
Magnus Larsson

Det pågår mycket tester och olika sorters försök med iot-teknik över hela Sverige. Men inte många har kommit så långt som man har gjort i Varbergs kommun. Med start från och med november månad har Varberg Energi och Kalejdo bredband i samarbete med tech-bolaget Indentive sjösatt tre iot-tjänster som är tillgängliga för invånare som har tillgång till bredband via fiber. Fibernätet utgör själva infrastrukturen för iot-tjänsterna. 

– Jo det stämmer. Fibernätet når idag strax över 15 000 invånare och i samarbete med Kalejdo kommer vi att bygga ut över hela kommunen. På så vis kan så många som möjligt även utnyttja de nya iot-tjänsterna, berättar Lars Wessman, affärsområdeschef för it på Varberg Energi. 

Det hela är möjligt via samarbetet med Identive och deras iot-plattform Connective, som ska utgöra basen i projektet. Connective är en plattform för öppna stadsnät dit fler tjänster enkelt kan adderas. Och det är precis vad som är planen. 

– Jo, tanken är att den öppna plattformen ska finnas tillgänglig för flera olika leverantörer som kan erbjuda nya intressanta tjänster. Vi ser det som en fördel att inte låsa upp oss på en enda leverantör, förklarar Erik Dahlström vd på Kalejdo Bredband. 

Fritt och öppet 

På så vis öppnas för fri konkurrens där kommunens invånare själva ska kunna välja de tjänster som är intressanta och abonnera på dessa. Istället för alternativet där konsumenter abonnerar på tjänster från enda leverantör. 

Både Lars Wessman och Erik Dahlström använder ord som »förenkla«, »öppet« och »låga trösklar« när de beskriver projektet. Ett exempel på det är att det, förutom tillgång till fibernätet, bara krävs wifi för att iot-tjänsterna ska funka. Det finns även tillgång till API, application programming interface, för de som vill satsa på att själva bygga funktioner för att sedan erbjuda dessa som tjänster till kommunens invånare. 

– Det finns redan intressen från bland annat larmföretag och försäkringsbolag som har mycket idéer. Men vi hoppas förstås på en bra mix av kommersiella tjänster och nyttotjänster som riktas till olika målgrupper, säger Erik Dahlström. 

Första fasen – tre tjänster 

I skrivande stund genomförs första fasen av utbyggnaden och Varbergs invånare får succesivt tillgång till tre iot-tjänster. En av dessa är Kalejdos egenutvecklade »Smarta Hem« som kopplar abonnentens hem till stadsnätet och ger tillgång till enkla baslarm, mätning av energiförbrukning och för styra viss elektrisk utrustning i hemmet. 

– Med så kallade smartplugs, som pluggas in i nätuttag, går det att ansluta elektrisk utrustning och produkter och sedan mäta energiförbrukningen i realtid i mobilen eller på datorn, förklarar Erik Dahlström. 

Till Kalejdos Smarta Hem går det även att köpa till och bygga ut med andra produkter och lösningar. Som till exempel Philips Hue, som är ett smart belysningssystem bestående av ett sortiment med uppkopplade armaturer och ljuskällor som kan automatisera belysningen i huset, eller om abonnenten vill kontrollera och styra på distans via mobilen. Med mera. 

Villalarm med möjligheter 

Den andra tjänsten som är klar för lansering är ett »traditionellt« villalarm. Med fördelen att abonnenten inte behöver betala för någon avancerad installation eller ha allt för skrymmande lamrutrustning i hemmet. Varken Erik Dahlström eller Lars Wessman vill avslöja vem leverantören är, förutom att det handlar om en väl etablerad aktör och att larmlösningen är unik i sitt slag. 

– Uppkopplingen ligger parallellt med fibernätet och därför är larmet inte beroende och inte heller känsligt för eventuella störningar eller avbrott på bredbandsnätet, säger Erik Dahlström. 

Tjänsten är ett abonnemang där det går att koppla till fler funktioner för att täcka upp hela huset. Tack vare det öppna stadsnätet kommer det på sikt att vara möjligt att »knyta ihop« fler hus med varandra. Om flera husägare på samma gata abonnerar på tjänsten kan de skapa en form av grannsamverkan där larmet håller koll och bevakar hela området. 

Vård och omsorg 

Den tredje och sista iot-tjänsten som är klar i nuläget rör vård och omsorg. 

– Det är ett anhörigslarm som gör det möjligt att på ett enkelt sätt ha koll på sina äldre släktingar. Tjänsten bygger på sensorer som skickar information om till exempel ytterdörren öppnas under nattetid, förklarar Erik Dahlström. 

Med tjänsten går det bland annat att få information om temperaturen i lägenheten, om kaffebryggaren eller tv:n är påslagna under lång tid och mycket annat. I nuläget kommer dock inte tjänsten att lanseras med möjlighet till kamera-övervakning. Men det är sannolikt att det kommer läggas till ett sådant komplement. 

Nu har ni lanserat funktionella iot-tjänster vad har ni för mål framöver? 

– Vi vill lansera minst tre nya tjänster per år. Mellan tre och tio hoppas vi på, men det ska styras av leverantörerna. I kombination med intresset från målgrupper som kan vara allt från privatpersoner till kommun och offentlig förvaltning och verksamhet, säger Lars Wessman. 

Vilket betyder att det även kommer att satsas på iot-tjänster som inte är betaltjänster för privatpersoner utan nyttotjänster för alla kommunens invånare. Som till exempel övervakningsfunktioner för trafik och sensorer för effektivare sophantering, med mera. 

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.