Debatt: Konkurrensen på telemarknaden är hotad

Debatt: Konkurrensen på telemarknaden är hotad

Kartan för hela telekombranschen är på väg att ritas om. De stora aktörerna såsom Telia, Tele2 och Telenor arbetar aktivt för att ”låsa” in sina kunder i avtal där kunden inte längre får tillgång till den valfrihet som hittills varit möjlig genom avregleringen av telekommarknaden i Sverige.

Avregleringen har inneburit att priserna sjunkit för konsumenter och företag. De olika operatörerna tvingas ständigt att anstränga sig för att vinna kundernas intresse. Branschen genomgår en stor förändring där vi mer och mer är på väg mot en tjänstebaserad försäljning där företag köper både växel- och operatörstjänster från samma aktör i molnet. Frågan om nuvarande förhållanden i förlängningen kommer kvarstå?

Att marknaden fungerat bra har bland annat sin orsak i att det finns en mängd operatörer som verkar på den svenska marknaden. Samtidigt har ett stort återförsäljarnät inom telekom bidragit till en bredd, vilket i förlängningen möjliggjort att man kunnat handla av sin lokala aktör på orten. Ofta kan den lokala aktören bistå med en större kunskap då den känner orten och kan se till de lokala behoven.

Nu till huvudfrågan – är konkurrensen hotad? Väljer du Telias växeltjänst så blir det Telias trafiktjänster, samma sak gäller Tele2 och Telenor. Valfriheten att välja de produkter och tjänster som passar bäst är med andra ord hotad då en kombination av olika erbjudanden många gånger kan vara det som är bäst för kunden. Med nuvarande utveckling tvingas kunden inte bara byta växeltjänst utan kan påtvingas att även byta operatör. Hur kommer detta påverka prisbilden för slutkunden framöver när det inte finns något alternativ för att göra ett eget val längre?

Tillbaka till de lokala återförsäljarna – vad blir deras roll i det hela och kommer kunden i framtiden att ha möjlighet att ta del av deras kompetens och styrka? Fortsätter de stora operatörerna på inslaget spår är återförsäljarnas existens hotad. Trots att de stora aktörerna vidhåller att de fortfarande låter andra vidaresälja deras tjänster, hamnar hela värdet av affären hos den som producerar tjänsten. De lokala återförsäljarna bygger inget som helst värde på sina egna bolag utan bidrar istället långsiktigt till sitt eget fall. Om de lokala återförsäljarna på sikt försvinner, kommer det i förlängningen betyda högre priser då konkurrensen och opartiskheten begränsas. Ur kundperspektiv blir det dessutom svårt att jämföra de olika alternativen när operatörerna presenterar olika paketeringar och prislistor. Vi kommer då att stå inför en situation och problematik likvärdig den vi idag ser på elmarknaden.

Hittills har de traditionella växelleverantörerna inte uppmärksammat detta på det sätt de borde göra. Aktörer som Alcatel, Unify, Avaya, LG med flera går en tuff framtid till mötes, samtidigt som man inte säkerställer sina försäljningskanalers överlevnad. Några få undantag finns såsom Mitel som erbjuder sina säljpartners en modell speciellt för service providers där du hyr licenser och är operatörsoberoende. Även Nortech som distributör av Mitel i Sverige har börjat sälja trafiktjänster tillsammans med sina återförsäljare vilket i sig också är ett steg i rätt riktning för att bibehålla bredden på marknaden. Möjligheten för den enskilde återförsäljaren är alltså små om man saknar stora ekonomiska resurser att investera i teknik och underavtal i de stora operatörernas nät.

Konkurrensen är hotad och det är dags för alla som är aktiva i branschen att fundera över vilken strategi man ska arbeta efter. Hur bygger jag värde i just mitt bolag och säkerställer min existens långsiktigt. Vi på Attendit har ställt oss den frågan och vi vet och har beslutat vårt vägval. Ett vägval som innebär en tjänsteportfölj baserad på en växeltjänstdel som inte är bunden till en fast operatör, utan där valfriheten kvarstår. Vi önskar att fler kollegor i branschen följer vår väg.

Konkurrensens tanke var en gång i tiden – valfriheten för slutkunden. Att kunna välja en lösning tillsammans med den operatör som passar slutkunden bäst. Beslutet kunde tas utefter nuvarande avtal, geografisk placering och självklart lämplig kostnadsbild.

Dessa valmöjligheter kvarstår hos den lokala återförsäljaren. Då per företag, per kontor, per avdelning ända ned på enskild användarnivå. Konkurrensen är sund och bör bibehållas. Vilken väg tar ni?

Dennis Södergren, vd, och Fredrik Thörnberg, försäljningschef på Attendit

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter