Delad risk EUs fibermodell

Bryssel: Riskdelning är EUs recept för reglering av fibernätverk. Men kritiker varnar för att kostnaderna kan bli för höga för mindre operatörer som vill ha tillgång till näten.

Delad risk EUs fibermodell
Anne Pettersson

I EUs telekompaket finns ett ramverk som ska ange riktlinjerna för framtiden. Nu står det klart att fiberoptiska nät ska regleras. Exakt hur regleringen ska utformas är fortfarande under utredning, men EUs huvudspår kan redan skönjas.

Krav på referenserbjudande

Enligt EU-parlamentets förslag måste investeringarna i fiber stimuleras på marknaden, samtidigt som reglering varken snedvrider konkurrensen eller ökar inträdeshindren. De nationella telemyndigheterna ska kunna tvinga operatörerna att dela nätdelar och ge referenserbjudanden för rättvist tillträde till sina ledningar.

Priserna för långa riskdelningsavtal ska beakta en operatörs långsiktiga marginalkostnader och marknadsvolym. Priserna för korta avtal innefattar en extra riskpremie som ska fasas ut i takt med ökad etablering.

Förslaget kritseras

Den konkurrensbefrämjande organisationen ECTA är kritisk till parlamentets förslag om riskdelning. ECTA anser att parlamentet lyssnat för mycket på de stora operatörerna och att riskdelning lär leda till att mindre spelare inte har råd att få tillträde till näten.

Catherine Trautmann, ansvarig för parlamentets förslag, har dock en helt annat uppfattning.

– Jag tror att riskdelning kommer att skapa en boom på marknaden och att det är en bra väg för att öka investeringarna i nästa generations nät, framhåller hon till Telekom idag i Bryssel.

Den 24 september röstade EU-parlamentet om innehållet i telekompaketet. Nästa steg blir för Ministerrådet att godkänna paketet. Omröstningen sker den 27 november.

Läs mer om EUs telekompaket i länkade artiklar

Fakta

Om telekompaketet

EU förbereder nya regler under beteckningen Telekompaketet. Förhoppningen är att lagstiftningen ska träda i kraft i maj nästa år och innehåller bland annat följande förslag:

Reglering: Telemyndigheterna får nya verktyg som funktionell delning och möjlighet att tvinga operatörer att dela passiva nätverk och faciliteter. Det blir ingen europeisk telemyndighet men ett rådgivande organ, BERT, body of European Regulators.

Konsumenträttigheter: Bättre information om priser och villkor. Det ska gå att byta operatör på en dag och längsta abonnemangsformen ska vara 24 månader, med möjlighet att avbryta kontraktet efter ett år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.