Den digitala affären kräver en ny typ av cio

Analytiker Den ökade digitaliseringen inom företagen ställer höga krav på även rollen som it-chef. Det krävs en helt ny ledarstil för att klara av omställningen menar Gartner.

Mellan den 9–13 november pågår Gartner Symposiom/ITexpo i Barcelona. I dag presenterar analyshuset en undersökning som pekar på att it-cheferna själva måste förändras för att kunna hantera de kommande årens utmaningar.

Bland annat menar man att 76 procent måste anpassa sin ledarstil de kommande tre åren för att fullt ut klara av det komplexa skiftet till en mer digitala affär. Bakåtblickande avrapportering blir mindre värdefulla, mer tid borde istället läggas på framåtblickande innovation, experiment med ”sakernas internet” och hela skiftet mot mer digitala affärer.

– It-cheferna måste förändra sitt synsätt och gå ifrån ” det tekniska arvet och god kontroll först” till att sätta den digitala affären i första hand. Vision och inspiration är oftast de mest kraftfulla attributen för en digitala ledare, säger Dave Aron, vice vd för Gartner.

– De måste få mer tid för ledarskap. Vi ser att it-cheferna som ligger bra till i många fall har utsett en ställföreträdande it-chef som har ansvar för dagliga driften. Detta ger dem i snitt lite extra tid att engagera sig i tidsplanering tillsammans med styrelse, ledningsgrupp och externa kunder, berättar Graham Waller, vice vd och Executive Partner för Gartner Executive Program.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.