Den stora utrensningen

Teliasoneras cio Ingmar Jonsson driver en gigantisk utrensning i koncernen. Hundratals it-system ska ersättas av standardiserade och mer generella plattformar.
Den största utmaningen är inte tekniken i sig, utan den ingenjörskultur som tenderar att kräva onödigt avancerade lösningar.

Den stora utrensningen

Den här stora omställningen är inte begränsad till it-miljöerna. Nej, den är snarare en följd av den process som hela Teliasonera befinner sig i. Ytterst handlar det om att koncernen i alla delar ska kunna agera som en samlad organisation. Precis som exempelvis British Telecom och France Telecom har Teliasonera visionen om ”One Company” för ögonen.

Att integrera Sonera i verksamheten har gått bra och snabbare än planerat, men massor av arbete återstår. I den nya organisationen är ju till exempel mobilverksamheten inte ett separat bolag. Istället är det kundsegmenten som definierar de olika affärerna, vilket ställer helt nya krav på infrastrukturen och stödsystemen.

Inget egenvärde

Teliasonera håller på att reducera antalet produkter och tjänster radikalt, och det sker en renodling mot ip, mobilitet och bredband. Därför styrs nätinfrastrukturen mot ip-teknik. Exempelvis ska nätet av axe-växlar med start nästa år börja ersättas av ett konvergerat, ims-baserat nät som en ny grund för både fasta och mobila tjänster.

Samtidigt tar Teliasonera nu alla chanser att minska antalet it- och stödsystem som behövs bakom tjänsterna och för interna funktioner, vilket vi ska titta närmare på i den här artikeln.

– Överlag är enkelhet oerhört viktigt för oss. It har inget egenvärde och själv styrs jag av två saker: kunderna och kronorna, säger Teliasoneras cio Ingmar Jonsson.

En intressant hållning hos en man som varje år köper it för flera miljarder kronor. Den säger också mycket om hur han agerar som chef för Teliasoneras it-personal.

Ingenjörskultur bort

På frågan om vad som är den största utmaningen i Ingmar Jonssons vardag som cio, svarar han så här:

– Det är nog att genomföra det vi ska, utan att fastna i långrandiga diskussioner. Det handlar mycket om att få bort ingenjörskulturen. Risken är annars att interna krav driver upp kostnaderna onödigt högt.

– Vi ska inte köpa eller bygga Rolls Royce-lösningar, för de sista procenten blir alltid väldigt dyra. Istället ska vi använda de färdiga stöd som finns i exempelvis SAP. Åsikten att ”vår verksamhet är så speciell” är bara snack, hävdar jag.

Att utse processägare på koncernnivå är ett sätt för Ingmar Jonsson att undvika långbänkar. Om det uppstår konflikter får den personen agera domare och se till att besluten genomförs. Just nu handlar det om att hantera internt missnöje med den pågående serverkonsolideringen, där alla it-servrar flyttas till Haninge.

Vägen utstakad

Ingmar Jonsson har en karta för hur it-miljön hos Teliasonera ska se ut. På de flesta områden är det redan klart vilka systemplattformar som gäller (se illustrationen).

Här är några exempel: Oracles E-Business Suite ska användas för kund- och produkthantering, marknadsföring, försäljning, service och support och som stöd för att leverera tjänsterna. Den stora poängen är att man skapar en samlad bild av kunden. SAP:s system används för finans, personaladministration och inköp. När det gäller system för betalningsunderlag, billing och rating, har Teliasonera valt Geneva från Convergys.

– Geneva har vi börjat med i Finland och Danmark. Det handlar om att börja bygga huset i en ände och sedan bygga vidare till dess att allt det är klart, säger Ingmar Jonsson, som inte har en tidsram för när hela it-omställningen ska vara genomförd.

Bygga själv

Det nya billingsystemet ska ersätta flera tiotal system som används idag. Det ger en ganska typisk bild av den stora förändring som sker i Teliasoneras it-miljö. Totalt är det många hundra it-system som ska fasas ut och ersättas med ett fåtal kommersiella standardlösningar.

– Telia har använt it-stöd i 35 års tid. Från början fanns inte systemen att köpa på stan, utan vi fick bygga dem själva. Det började med system för fastnätstjänster på 60-talet. På 80-talet behövdes nya miljöer för mobiltjänsterna och på 90-talet kom internet. Varje sådant race har inneburit nya stuprör av system kopplade till specifika tjänster, berättar Ingmar Jonsson.

Nu ska teletjänsterna istället stödjas av generella it-plattformar. Det skapar en mycket större flexibilitet och innebär också kostnadssänkningar.

Men det är naturligtvis ingen snabb manöver. Teliasonera har totalt mer än 25 miljoner kunder i systemen. Därför är integration en viktig nyckel i omställningen, för att skapa smidiga kopplingar mellan de gamla och nya systemen. Även här har en utrensning skett. Integrationsverktygen levereras idag av tre företag, jämfört med tidigare ett femtontal.

Fakta

På Ingmar Jonssons agenda

• It för effektivare interna processer och bättre gränssnitt mot kunderna.

• It som en integrerad del av tjänsteerbjudanden.

• Att skära kostnader och i förlängningen skapa lönsamhet.

• Utkontraktering – när någon annan kan göra det bättre och billigare. Ny konkurrensutsättning efter högst tre år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.