Johannes Boson: Bra att diskutera pris, öppet och brett

Framtiden Stark fibertillväxt, prisökningar och hur ska alla de stora konsolideringarna i branschen klara av att behålla en stark företagskultur. Det är temat när Johannes Boson, chef över privatdelen på IP-Only, trendspanar med Telekom idag.

Johannes Boson: Bra att diskutera pris, öppet och brett

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Vi lever i en otroligt spännande tid då digitaliseringen blir alltmer allmängods. Att fibernätet numer når långt ut på landsbygden är faktiskt en riktig game changer – för första gången kan hela Sverige konkurrera med samma digitala möjligheter. Detta är något PTS med all rätt ägnar mycket tid åt att prata om, och även många av kommunerna. Företagen utanför städerna får möjlighet till ökad konkurrenskraft, medborgarna kan i många fall arbeta hemma och glesbygdskommunerna som tidigare lidit av avbefolkning kan efter fiberutbyggnaden faktiskt se en befolkningsökning. Ett exempel är Vingåker och det finns fler där det är extremt roligt att se dessa mindre kommuner blomma ut. Det är inte märkligt att landsbygdens digitalisering är en regeringsfråga och förmodligen även kommer att bli en valfråga. Så viktig är den.

– Vad gäller branschaktörerna är det ett mycket intressant läge nu när konsolideringar och strategiska samarbeten under senaste få åren gått från diskussion till handling. Tele2 och TDC är ett exempel som följdes av Comhem och Tele2, men även vi själva då datakommunikationsdelen av DGC och vi på IP-Only gick ihop. Jag tror att fler funderar på båda förvärv och avyttringar, rör sig några spelare förändras spelplanen. Vinnaren är desamma som de i schack – de som kan förutse nästa drag och vara förberedda. Vi har flera idéer och jag tror inte vi är ensamma om det.

Vilka händelser har varit viktigast för utvecklingen det senaste året?

– Den enskilt största kraften just nu är att efterfrågan och teknikmöjligheterna för en gång skull går i samma takt. Det finns en hel generation medborgare på landsbygden som i dag kräver snabba hastigheter – inte bara för Netflix utan för all realtidsmedia. Välfärdstjänsterna som diskuterats i flera år är i dag realitet och då duger enbart den snabbaste infrastrukturen och detsamma kan sägas om utbildningssektorn där vi ser fler exempel på onlineutbildning. Och får inte medborgarna och företagen rätt digitala förutsättningar, oavsett var de finns, är de inte främmande för att flytta. Det ställer stora krav på både politiker, myndigheter och branschaktörer. Fiberutrullningen innebär bnp-utveckling och företagstillväxt, men man kan även med rätta säga att det faktiskt är en jämlikhetsreform.

– Sedan är självklart nästa steg i form av det uppkopplade företaget och landstinget och kommunen – tillsammans i en smart stad – alltmer intressant för branschen och även för oss.

Är det något som har överraskat dig under den perioden?

– Välfärdstjänster och smarta lösningar för staden har kommit oerhört snabbt och med stor kraft. Vi har länge sett potentialen men det explosiva intresset har överraskat mig. Hos oss har det hänt mycket, vilket är naturligt i ett tillväxtföretag. Vi har fått mycket positiv respons ute i landet, men dessvärre har även några missförstånd florerat. I intervjun med Daniel Krook, vd för Bredband2, i Telekom idag nyligen läste jag att IP-Only ”kortsiktigt försöker lösa ekonomin genom kraftiga prishöjningar på nätavgifter”. Jag vill svara tydligt på detta. Storleken i vår utbyggnad – vi byggde mest av alla aktörer på landsbygden 2017 och kommer göra det även i år – gör att vi stundtals har vissa utmaningar, det stämmer och är naturligt. Men med prishöjningarna så är det också viktigt att tänka på att det är ungefär dubbelt så dyrt att bygga på landsbygd jämfört med tätort, och det gör självklart att vi måste kompensera dessa investeringar för att behålla en ansvarsfull ekonomi. Och prishöjningen gjorde vi från en av marknadens lägsta nivåer. Faktum är att vi efter prisförändringen ligger i linje med jämförbara kommunikationsoperatörer inom villautbyggnad. Det är bra att vi diskuterar pris, öppet och brett, men jag tycker att vi ska göra det utifrån fakta.

Vad kommer att hända 2018?

– Jag tillhör de som tror att kulturfrågorna i de allt fler sammanslagna företagen blir en stor fråga, även för oss självklart. Vad gäller IP-Only och DGC:s datakommunikationsaffär så är vår övertygelse om att vi är starka var för sig, men starkast tillsammans.


– För tekniken så kommer IoT-lösningarna att vinna ytterligare mark. I många städer är frågan inte längre när man kommer att få den snabba infrastrukturen utan snarare hur man bäst utnyttjar dess potential. Och i potentialen ligger bland annat IoT-lösningar.

– Och så tror jag att fiberutbyggnaden har möjligheter att bli en valfråga i september, men där kommer det även att diskuteras it-säkerhet och påverkanskampanjer via sociala medier. När kampanjerna blir allt mer digitala kommer en självklar följddiskussion hur dessa ska ske så schyst och transparent som möjligt. 

Vad borde hända 2018?

– Ett ord: mer samarbete. Vi har sett kraften i detta med våra 50 samverkanskommuner och regioner, och vet av erfarenhet att snabbast och effektivast fiberutbyggnad gör man i samklang mellan privata och offentliga initiativ. Det intressanta med framtidens digitalisering är att så många parter kommer att vara direkt inblandade – det är samarbeten mellan det offentliga och privata i stor skala. Och i detta arbete krävs förmåga till perspektivbyte, flexibilitet och ödmjukhet. Men också konsten att vara enkel. Detta är en nyckel till att möta regeringens bredbandsmål – såväl det till och med år 2020 som 2025. 
– En sak är säker – ingen kan ensam bygga morgondagens digitala tjänster och lösningar. Desto snabbare vi lär oss samarbeta, även med de som i dag kanske är våra konkurrenter, desto bättre digitalisering får vi.

Vilka trender följer du lite extra de kommande åren?

– Digitaliseringen har många intressanta delar, men en som kanske inte diskuterats så mycket är vår åldrande befolkning. Jag tror att välfärdstjänster och digitala lösningar för att få äldre tryggare och kunna träffa läkare på distans kommer att utvecklas med stor kraft. Hälsa dyker alltid upp som nummer ett på saker vi önskar av framtiden. Detta tillsammans med it-lösningar som i dag gör välfärden mer tillgänglig än någonsin gör att e-hälsa har potential att växa lavinartat.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.