Det är dags att sätta lite ”edge” på molnet

Krönika Edgelösningar ökar flexibiliteten och avlastar molnet. Framöver blir det vanligt att kombinera det traditionella molnet med edgelösningar. Båda typerna av lösningar har sina fördelar, skriver Kenni Ramsell på Dynabook i en gästkrönika.

Det är dags att sätta lite ”edge” på molnet

Molnet är vardagsmat i dag. Och molnanvändningen har nått en ny nivå under den rådande coronapandemin. Tack vare molnet kan miljontals företag över hela världen fortsätta att bedriva sina verksamheter, trots att de anställda jobbar hemifrån.

Samtidigt växer nya företeelser som ”edge computing” i styrka och beskrivs ibland som att stå i ett motsatsförhållande till molnet. Edgelösningar, beräkning och hantering av data i kanten av nätverken, kommer inte att ersätta molnet. Båda typerna av lösningar behövs och kan med fördel samverka. Men i vissa fall är en edgelösning att föredra, framför en traditionell molnlösning.

Här följer tre fördelar med edgelösningar:

  • Minskad belastning på nätverken

Den stora skillnaden mellan traditionella moln och edgelösningar handlar om var och hur hantering av data sköts. Med en molnlösning lagras och bearbetas data centralt, oftast i ett datacenter. Med en edgelösning hanteras data nära sina källor.

Vi producerar redan stora mängder data och det lär bli än mer, med nya tekniklösningar som IoT, 5g, kroppsnära datorer, förstärkt verklighet (AR) och även distansarbete. Att skicka data till och från centrala punkter medför stora krav på bandbredd. Det krävs en ny typ av infrastruktur och det är här edgelösningar kommer in i bilden.

Med edgelösningar behöver man inte byta ut existerande infrastruktur, utan det går att bygga på efter behov i kanten av nätverken. Edgelösningar kan ta hand om lokal datahantering, medan molnet används för mer generella ändamål.

  • Låg fördröjning

Med molnlösningar skickas data till datacenter, där de behandlas, för att sedan skickas tillbaka till kanten av nätverken. Det kan ta tid och leda till fördröjningar (latency). Det kan vara smart att utnyttja de stora resurserna i molnet för tillämpningar som inte är tidskritiska. Men i många fall leder fördröjningar till problem för dem som arbetar på distans. Ett exempel är behovet av realtidskommunikation för alla videokonferenser som hållits under coronapandemin.

Det finns mer verksamhetskritiska exempel, till exempel lagerarbetare som använder smarta glasögon. Om information dröjer kan det leda till stora minskningar av produktiviteten och även till fel. Det innebär minskad lönsamhet. Med en edgelösning minskar fördröjningarna.

  • Säkerhet och personlig integritet

När allt fler arbetar på distans ökar fjärråtkomst till data. Det ger fler möjligheter för cyberkriminella. Med edgelösningar hanteras data lokalt, i stället för att skickas till en central punkt. Mindre överföring av data innebär bättre IT-säkerhet för alla.

Att välja mellan moln- och edgelösningar handlar inte om antingen eller. De båda typerna av lösningar har sina fördelar och kommer båda att vara viktiga under överskådlig framtid. När distansarbete blir allt vanligare, till och med normen i vissa fall, kommer lösningar som kombinerar de båda ansatserna att bli vanligare.

Kenni Ramsell,
Nordenchef Dynabook

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.