Det automatiska flödet

Mardrömmen är att en tank blir helt tom. Önskedrömmen att bränslet fylls på i rätt tid, utan svinn och med minimal manuell hantering.
St1:s kedja med tankställen är redan effektivast i branschen; det automatiska flödet en verklighet.

Det automatiska flödet

Det är många tankstationer runt om i landet som har bytt skepnad det senaste halvåret. De har blivit skarpt gula St1-mackar (se faktaruta).

– Redan när bolaget bildades var den uttalade målsättningen att St1 ska vara minst lika effektivt som de bästa aktörerna på marknaden. Siktet var inställt på en högt automatiserad försörjningskedja, berättar Håkan Dolk, tillförordnad it-direktör på St1 i Sverige.

Hans kollega Mikael Andersson, pris- och logistikchef, menar att det målet redan är tangerat och överträffat.

– Färsk benchmarking visar att vi redan har de klart lägsta transportkostnaderna i branschen.

Snabb avstämning

Vad är då hemligheten? Hur har St1 gjort för att effektivisera logistiken runt bränsleförsäljningen? Svaret ligger i den kedja av sammankopplade och kommunicerande it-system som har skapats (läs mer i steg för steg-rutan).

– Tidigare hade vi handskrivna kvitton, som ofta blev helt oläsliga. Då tog det också tre, fyra dagar innan vi kunde kontrollera att allt stämde i en leverans. Nu ser vi det direkt redan dagen efter, förklarar Mikael Andersson.

Systemet ger en bra överblick, tycker Håkan Dolk.

– Förutom att vi ser nivåerna i tankarna och kan se till att där alltid finns bränsle så kan vi observera större trender. Då blir det enklare att förbereda inför en period på året när vi vet att det tankas mycket.

Inget svinn

Det är åkerier i Tankbilsbolaget som svarar för att bränslet hittar sin väg från Statoils depåer till St1-stationerna. De har egen tillgång till logistiksystemen, ser stationeras nivåer, gör ordrar och sätter fart på de 16 tankbilarna, som kör i treskift med ett 30-tal chaufförer.

De övergripande ledorden är leverans i tid och utan svinn.

– När allt flyter är systemet mycket effektivt, säger Mikael Andersson och konstaterar att det har varit en del krångel under inkörningen. Mycket skulle komma på plats på kort tid och utbildning av personalen måste nå hela vägen.

Beroende av konsulter

Helhetslösningen är en blandning av egenutvecklade delar, färdiga inköpta system och tjänster. Exempelvis OTC och Cockpit är inköpta system, där det har gjorts en del anpassningar. Fordonsdatorerna köps som tjänst för en fast summa per enhet och månad.

– Vi har arbetat mycket med inhyrda konsulter för att få allt dit vi vill, säger Håkan Dolk och tillägger att grunden i lösningen är den plattform som Norsk Hydro tidigare använde i Sverige.

Nästa steg blir att skapa redundans i anslutningen till stationerna. Kanske blir det en reservkoppling via mobilnätet, men först ska Telia uppgradera sin Retail Net-tjänst.

Ip-nätet är ett grundfundament i St1:s lösning. Man använder som sagt Telias Retail Net, ett routat privat nät (mpls) där varje station är ansluten via dsl. En fördel är att hela stationssystemet kan använda ip-kommunikation och integreras mot central övervakning och styrning. I tjänsten ligger också säkerhet för exempelvis krypterade kortbetalningar.

Fakta

St1 – steg för steg

Nyckeln till effektivitet är att it-systemen är ihopkopplade och kan kommunicera med varandra. Det handlar om m2m i flera sammanlänkade led. Så här är den högt automatiserade kedjan för logistik och rapportering byggd hos St1 i Sverige:

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.