”Ett problem som kräver riktigt ledarskap”

Rapport Otroligt viktigt, men väldigt svårt att mäta. I en ny studie framgår det att det i stor utsträckning saknas strategier för att förbättra produktiviteten.
– Optimering av produktivitet är en av de största utmaningarna för avancerade ekonomier.

”Ett problem som kräver riktigt ledarskap”

Det är i studien ”The technology paradox” som företaget Jabra i djupintervjuer med företagsledare och andra chefer försökt kartlägga produktivitet på arbetsplatserna.
I intervjuerna framgår det att effektivisering och produktion ligger i toppen av prioriteringar, vilket i sig inte är konstigt. Dock är det förvånande att inte fler företag har utvecklat en strategi för att mäta och förbättra produktiviteten. Än värre är det att det i många fall är högst oklart vem som är ansvarig för att faktiskt göra detta.

Studien innehåller 688 vd:ar och andra högre uppsatta chefer i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Danmark. Av direktörerna anser en tredjedel att det är styrelsens ansvar att strategiplanera för produktivitetsförbättreingar, av de högre cheferna anser en majoritet att det är vd:s ansvar.
– Vår forskning visar att företag inte närmar sig någon möjlighet att lösa problemet på ett strategiskt sätt. Det här är ett problem som kräver rikligt ledarskap, men chefer kan inte bestämma vem som är ansvarig. Detta är det första steget mot att förbättra produktivitet, men det måste följas av ett riktigt engagemang tillsammans med medarbetarna om hur de föredrar att jobba, säger Holger Reisinger, chef på Enterprise Solutions på Jabra.

Och det här är intressant. För cheferna i studien anser att kontoret är den mest produktiva arbetsmiljön… en åsikt som varken anställda delar eller forskning stödjer.
Av tidigare studier har det framkommit att även om öppna kontorslandskap är den vanligaste kontorsmiljön – är det den minst produktiva. Och detta befästs då majoriteten av kunskapsmedarbetare (kontorsanställda med andra ord) svarar att de är mest produktiva när de arbetar ensamma eller i privata kontor.

I Jabra-undersökningen framgick det även att förutom att kollegor och ljud stör produktiviteten så anger många anställda att teknik har en störande effekt. Helt enkelt att samtalet vid kaffeapparaten nu i många fall har flyttat in i datorn – och att alla enkelt kan nås via en kommunikationsplattform.
Även detta är något som står i motsats till vad cheferna tror – som anger att många kommunikationsmöjligheter bidrar till ökad produktivitet.
– De högre uppsatta cheferna verkar ha bestämt sig för att mer teknik måste leda till förbättrad produktivitet. Även om detta kan vara fallet för vissa medarbetare, kan det ha motsatt effekt på andra. Det enda sättet att göra medarbetare mer produktiva och nöjdare på jobbet är att engagera sig tillsammans med dem. Men för att det ska ske måste varje organisation först vara tydlig om vem som har ansvar för produktivitetsfrågan, säger Holger Riesinger.

Här går det att läsa hela rapporten

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.