Det här bromsar hajpen för privata nät

Mobilnät Flera saker bromsar utvecklingen av privata nät. Privata nät-experten Oscar Bexell på Cygate listar frekvensutmaningar, komponentbrist och väldigt bra makronät på den svenska marknaden.

Det här bromsar hajpen för privata nät

Privata nät är hajpade. Marknaden växer snabbt nu från låga nivåer och den viktiga drivkraften är såklart 5g och dess möjligheter till höga hastigheter och snabba svarstider.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Oscar Bexell är ansvarig på Cygate, Telias systemintegratör, för dedikerade nät. Han är positiv till privata nät och Cygate har varit med i flera Telia-projekt där man levererat lösningar till företag.

– Vi har jobbat med privata nät i både 4g och 5g, och det är klart att det är en väldigt spännande marknad. Framför allt ökar nya typer av mjukvarulösningar och spektrummodeller möjligheten att bygga nät mer flexibelt och adressera våra kunders utmaningar på ett nytt sätt, säger han.

De use cases som Oscar Bexell sett så här långt i Sverige finns ofta i industrin, både inom tillverkning och i gruvor. Ofta handlar det om att koppla upp saker som rör på sig, ersätta gamla system för röstsamtal, samla in data från sensorer, kameror eller annan IoT-utrustning och sedan skapa verksamhetsnytta utifrån det.

– I andra länder, som USA där operatörernas makronät är sämre, ser man också exempel på hur man bygger trådlösa bredbandsnät med privata 4g-nät och hur dessa nät kryper in mot enterprisemarknaden. Vi får se om det är något som kommer hit också så småningom säger han och fortsätter:

– Sen kommer det nya use cases hela tiden. Det är ett område med mycket innovation och väldigt många startups.

Oscar Bexell är däremot mindre positiv till de frekvenser som nu är tillgängliga att söka tillstånd för hos Post- och Telestyrelsen, PTS.

– Spektrumet är för litet för att kunna hantera några av de största användningsområdena som video och det supportar inte cellulära protokoll som NB-IoT och LTE som krävs för att kunna hantera batteridrivna IoT-enheter. För våra kunder har det varit mer intressant att ”låna” spektrum av oss hos Telia så här långt, säger han och fortsätter:

– Det privata industrispektrum som PTS släpps upp behöver också tidssynkas med omkringliggande 5g-makronät från Telenor då detta ligger i direkt anslutning till det privata spektrumet. Detta gör att man kan få problem att bygga 4g-nät på det nya spektrumet eftersom detta har en annan tidsramstruktur än 5g. Mycket av den globala privata mobilnätsmarknaden kretsar just nu kring 4g på grund av pris, ekosystem och komponenttillgång, så detta är inte optimalt.

Telekom idag har pratat med Telenors 5g-utrullningschef Sara Kebert och privata nät-expert Malina Borg Sigg och de bekräftar att man behöver förhålla sig till samma tidssynk och den ramstruktur som Telenor använder i sitt nationella 5g-nät.

Oscar Bexell efterlyser en större samordning kring frekvenserna i hela EU-området.

– Ju mer spektrum man får tillgång till i samma band på flera marknader så underlättar det skapandet av lösningar och ekosystem. Mycket av framgångssagan för wifi handlade ju om att man haft harmoniserat spektrum på global nivå. Skulle man öppna upp gemensamt för användning av 3,8 till 4,2 ghz-bandet som man gör i England och Norge så öppnar det också upp för mer video-användning för företagen, vilket är ett viktigt användningsområde för 5g-näten.

Men det finns fler utmaningar än bara frekvenser, menar Cygate-experten.

* Komponentbristen är stor.

– Detta kommer tyvärr påverka hur snabbt den här marknaden rör sig. Jag har pratat med flera tillverkare av hårdvara som säger att det kommer inte att spruta ut så mycket 5g-kompatibel utrustning som de hade planerat.

* Teknikfokuset är för stort.

– Det här är något som påminner om det jag sett inom IoT-området under många år. Det pratas mycket möjligheter och det körs piloter, men de projekt som lyckas bäst och inte fastnar i pilotfasen karakteriseras ofta av att man lagt ner mycket jobb på att förstå kunden och de möjligheter och utmaningar man ska lösa innan man rullar ut teknik. Här kan hela branschen bli mycket bättre.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.