DGC ger inte upp Arbetsförmedlingen

Affärer Sedan ett halvår tillbaks har det pågått en rättslig tvist i telekombranschen där över 100 miljoner står på spel. Ti har tagit reda på vad som händer i kampen om Arbetsförmedlingen.

DGC ger inte upp Arbetsförmedlingen

I juni månad förra året tog DGC hem en upphandling från Arbetsförmedlingen gällande kundstödsystem. Upphandlingen innefattade bland annat kontaktcenter- och växeltjänster i en affär värd över 100 miljoner kronor. Men Teliasonera begärde överprövning av upphandlingen i förvaltningsrätten eftersom de inte tyckte att referensobjekten som DGC lämnat höll måtten – och därmed att Arbetsförmedlingen gjort fel när de godkänt DGC. Telia som kom nummer två i upphandlingen hävdar att de lidit, eller kommer att lida, ekonomisk förlust på grund av den uteblivna affären.

Rätt och fel 

Enligt Förvaltningsrätten dom den 12 januari uppfylls inte ett av DGC:s referensuppdrag enligt kraven i ett avseende, vilket betyder att anbudet inte heller borde ha godkänts. Förvaltningsrätten beslutade därför att upphandlingen skulle rättas genom att utvärderingen skulle göras om. DGC hade i sin anbudsansökan angivit att deras telefonilösning i Huddinge kommun omfattar cirka 7 900 fasta och mobila anknytningar. Vilket gott och väl överstiger Arbetsförmedlingens krav på minst 5 000 anknytningar.

Men Teliasonera inkom med bevis i form av mejl från telefoniansvarige på kommunen som säger att kommunen under juni månad förra året hade 80 fasta ip-anknytningar och cirka 3 500 mobila anknytningar. Vilket alltså inte överensstämmer med kraven i upphandlingen och därmed ger Förvaltningsrätten Telia rätt och Arbetsförmedlingen fel.

Men historien slutar inte här. När Ti kontaktar Förvaltningsrätten får vi reda på att domen har överklagats till Kammarrätten i Stockholm.

Anknytning eller inte

Det är DGC som överklagat domen av den 12 januari. Enligt Mattias Wiklund, vice vd och försäljningschef, har DGC valt att göra detta eftersom bolaget anser att domen är felaktig på grund av att kravet inte har uppfattats på det sätt som Förvaltningsrätten funnit i domen. Det handlar i stora drag om vad som menas med begreppet anknytning och gällande just Huddinge kommun vad som är en anknytning och vad som inte är en anknytning. Enligt Mattias Wiklund fick DGC inte heller tillfälle att yttra sig i Förvaltningsrätten och därför inte heller någon chans att förklara sig.

– Detta är ett handläggningsfel och vi har yrkat att Kammarrätten ska återförvisa målet till Förvaltningsrätten för fortsatt prövning, förklarar Mattias Wiklund. 

Mattias Wiklund, DGC.
Mattias Wiklund, DGC.

I skrivande stund ligger målet i Kammarrätten som först ska ta ställning till frågan om prövningstillstånd. Kammarrätten bereder i skrivande stund ärendet och beslut kommer inom fyra veckor.

Låsta positioner

Men redan innan Förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft gjorde Arbetsförmedlingen en ny utvärdering i enlighet med Förvaltningsrättens kommande dom och meddelade ett nytt tilldelningsbeslut enligt vilket Telia skulle tilldelas kontrakt.

– DGC har ansökt om överprövning av det nya tilldelningsbeslutet. I och med detta har en förlängd avtalsspärr inträtt och Arbetsförmedlingen kan inte träffa avtal i upphandlingen innan domstolen beslutat annat. Det målet ligger i Förvaltningsrätten, förklarar Mattias Wiklund.

Ti har varit i kontakt med Martin Kruse, chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsförmedlingen.

”Arbetsförmedlingen följde Förvaltningsrättens beslut och gjorde en ny anbudsutvärdering.

Detta resulterade i att TeliaSonera blev vinnare”, svarar han i ett mejl till Ti.

Martin Kruse bekräftar även att DGC har överklagat det nya tilldelningsbeslutet till Förvaltningsrätten för att skaffa sig en ny chans i målet.

Ti följer fallet framöver.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter