DGC noteras på börsen

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till den svenska företagsmarknaden. Försäljningen av tjänsterna baseras nästan uteslutande på långa kundavtal med återkommande intäkter.

Styrelsen för DGC har nu beslutat att genomföra en ägarspridning och har med anledning härav ansökt om och erhållit godkännande för notering av bolagets aktier på OMX Nordiska Börs.

– En börsnotering är ett naturligt och viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av DGC. Det ger oss bättre förutsättningar att vara aktiva i den konsolidering som sker på vår marknad samtidigt som vi befäster vår position som utmanare till de före detta telemonopolen. Vi tror dessutom att en börsnotering kommer att leda till ökad kännedom om vårt företag och stärka varumärket DGC ytterligare. Med vår skalbara affärsmodell är detta viktigt för rekryteringen av nya kunder men också för att attrahera rätt medarbetare, säger Jörgen Qwist vd för DGC.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.