DGC växer på telefoni

Operatörer På två år har DGC närmast fördubblat sin omsättning från affärsområdet telefoni, samtidigt tjänar operatören mindre pengar på verksamheten än de gjorde 2012.

Det var god kundtillströmning till DGC på telefoniområdet under 2014, förutom att den stora leveranserna av kst till Huddinge kommun satte igång under året plockade operatören också flera andra offentliga upphandlinga, till exempel Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten. Tillsammans med förbättrad korsförsäljning av telefoni till kunder som redan köper andra tjänster av DGC gav det en fortsatt kraftig ökning av intäkterna till affärsområdet visar företagets årsredovisning. Jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen med hela 36,5 procent till 47,1 miljoner kronor. Blickar man ytterligare ett år bakåt till 2012 så har nettoomsättningen ökat med 95 procent från 24,1 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen på 6,6 procent för affärsområdet är inte lika imponerande som tillväxten och även om rörelseresultatet i kronor ökar med 0,8 miljoner jämfört med 2013 innebär det en något lägre marginal och långt från marginalen på nästan 21 procent 2012.

Även om tillväxten på telefoniområdet är avsevärt högre än den för övriga tjänster inom bolaget utgör affärsområdet totalt sett en mindre del av verksamheten. Den totala nettomsättningen för 2014 blev 545 miljoner kronor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.