Dialect Systems sätter fokus på växelkunderna

Den mer tydliga positioneringen för det nybildade Dialect Systems har redan burit frukt. Intresset hos befintliga och nya partners är stort, menar vd Henric Lööv, som ser lokal förankring som nyckeln till framgång.

Dialect Systems sätter
fokus på växelkunderna

Dialects tidigare affärsområde fastnät bolagiserades till Dialect Systems AB för att tydliggöra företagets fokus på växel- och systemlösningar för små- och medelstora företag. Intresset har visat sig vara stort och nye vd:n Henric Lööv är positivt överraskad över hur mycket bra respons de fått.

– Det som händer är att vissa bolag under Dialectkedjan blir starkare. Några har varit bra på växlar, några på mobil. Nu ska alla arbeta med alla områden och därför slås några bolag ihop och vissa nya tillkommer, berättar Henric Lööv, som betonar att telefonin är i fokus för det nya bolaget.

Paketering av enkla lösningar med hög kundnytta fortsätter att vara a och o för det nybildade bolaget, där kunden endast ska behöva ha kontakt med en part för att få alla sina tjänster levererade.

Delar på kompetensen

Dialect har i dag täckning från Luleå i norr till Malmö i söder. Man kommer att satsa på kompetenscenter som fungerar som resurser för övriga kontor ute i landet och har i dagsläget 8–9 sådana med tekniker och säljare med rätt kompetens och erfarenhet för att sköta systemförsäljning och installation.

Det bedrivs även regionmöten för utbyten och diskussioner och Henric Lööv ser en väldig styrka i Dialects möjlighet att finnas lokalt. Den nationella försäljningen sker via Stockholmskontoret, dit de lokala butikerna kan hänvisa större kunder eller de med geografisk spridning som behöver nya lösningar. De lokala bolagen kan då fortfarande vara med vid installation.

Ip-telefoni inte självklart

Henric Lööv upplever att många kunder ställer sig tveksamma till ip-telefoni som enskild tjänst när det kommer på tal och många föredrar hellre en klassisk isdn-lösning. Anledningen kan vara att ip-telefonin inledningsvis inte fungerat vidare bra och beprövad teknik känns tryggast.

– Som en del i en helhetslösning brukar intresset bli betydligt högre, säger Henric Lööv som samtidigt betonar att det är bra när kunderna ställer krav på leverantören att förklara nyttan med ny teknik.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.