Direktiv om datalagring utreds

Gudrun Antemar, Ekobrottsmyndighetens generaldirektör, har fått uppdraget att utreda hur EGs direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt.

Uppdraget går ut på att ta fram ett förslag om hur direktivet ska genomföras i praktiken där de brottsbekämpande myndigheternas behov av att ta del av trafikinformation ska vägas mot den personliga integriteten.

Klart om ett år

Gudrun Antemars arbete ska ske i nära samarbete med de berörda myndigheterna och med företrädare för branschen och näringslivet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2007.

– Användningen av lagrad trafikdata är ett av de mest effektiva verktyg polis och åklagare har för att klara upp brott idag. Genom den överenskommelse vi nu har i EU kan vi försäkra oss om att denna möjlighet kommer att finnas även i framtiden. Det är bra att vi nu får en klar och tydlig reglering på det här området, säger justitieminister Thomas Bodström i en kommentar.

Har mött kritik

Direktivet om trafikdatalagring har drivits av Storbritannien, Frankrike och Irland med Thomas Bodsrtöm i spetsen. Direktivet innebär att internet- och teleoperatörer blir skyldiga att lagra all trafikdata i upp till två år. Den nya lagen gäller trafikdata som genereras av telefoni, sms och internet, men inte själva innehållet i kommunikationen. Tanken är att informationen ska kunna användas av polisen för att utreda brott som ger minst två år i fängelse.

Förslaget om trafikdatalagring har mött hård kritik, bland annat för att det blir för dyrt för operatörerna, men också för att det anses vara integritetskränkande.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.