Undersökning: Distansarbete gör oss lyckligare

kontoret En global undersökning från Cisco visar att distansarbetet under coronapandemin har gett oss lyckligare liv. Men de flesta tycker att hybridkontoret fortsättningsvis är den bästa lösningen.

Undersökning: Distansarbete gör oss lyckligare

Hybrid Work Index är en ny rapport från Cisco som kartlägger hur anställda över hela världen har påverkats av de senaste årens distansarbete.

Coronapandemin orsakade stort mänskligt lidande men fick samtidigt digitaliseringen att accelera samtidigt som den skapade nya förutsättningar för hur vi kommer att arbeta framöver.

Många länder i Europa har börjat ställa om gradvis till en vardag utan covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom, men enligt Ciscos rapport är det många som fortfarande vill ha en möjlighet att distansarbeta en stor del av tiden.

Överväldigande majoritet lyckligare

Av den globala undersökningen, som omfattar 28 000 deltagare i 27 länder, framgår att 82 procent upplever att möjligheten till distansarbete har gjort dem lyckligare. Knappt en fjärdedel kunde spara in mer än åtta timmars restid varje vecka. Den genomsnittliga besparingen för de anställda var hela 1500 kronor per vecka.

– Resultaten av studien visar tydligt på att det finns starka önskemål från arbetstagarna att nyttja det bästa av två världar – den fysiska och den virtuella framöver, och att det också finns stora värden i det, när det gäller såväl välbefinnande som effektivitet. Det skapar helt nya krav på arbetsgivare för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna, säger Per Samuelsson, sverigechef på Cisco.

Vidare uppger två tredjedelar av deltagarna i undersökningen att distansarbete förbättrat relationen till familjen. De flesta berättar att de också åt bättre, tränade mer och stressade mindre.

Undersökningen visar också att 71 procent av deltagarna helst vill ha en kombination av kontors- och distansarbete i framtiden. Det är endast nio procent som vill jobba heltid på det fysiska kontoret och 20 procent som vill jobba på distans på heltid. De allra flesta säger att det här är en fråga som kommer att påverka deras val av arbetsgivare i framtiden.

Stor utmaning för arbetsgivarna

Detta väntas enligt Cisco innebära en stor utmaning för många arbetsgivare, eftersom endast 21 procent anser att deras företag är väl förberedda för framtidens hybridkontor.

– Hur hittar vi nya modeller för att arbeta på ett sätt där alla kan delta, säkert och effektivt och på lika villkor, oavsett var de befinner sig? Det är knäckfrågorna som många arbetsgivare brottas med idag, och hur de besvaras kommer att definiera hela arbetslivet för överskådlig framtid. Här är det viktigt att följa utvecklingen noga, och lyfta framgångsrika exempel, säger Per Samuelsson.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.