Undersökning: Distansarbete leder till ökad produktivitet

kontoret Hälften av de svenska kontorsarbetarna uppger att de är mer produktiva när de jobbar på distans. Samtidigt är 47 procent nöjda med den tekniska utrustning som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Undersökning: Distansarbete leder till ökad produktivitet

Knappt hälften av de personer som arbetar på distans anser sig få mer utfört jämfört med om de suttit på kontoret. Det framgår av en Sifo-undersökning där drygt 1000 svenska kontorsarbetare har fått svara på frågor om deras syn på distansarbete.

Andra konsekvenser av distansarbete är, enligt undersökningen, att tre av tio tror att det leder till minskade chanser att befordras. En av fyra tror också att det riskerar att påverkar deras löneutveckling negativt.

Undersökningen har beställts av hårdvaruleverantören Jabra, och här visar det sig att 22 procent anser att arbetsgivaren inte tillhandahåller den tekniska utrustning som krävs för att man ska lyckas med flexibelt arbete.

– Vårt sätt att arbeta har förändrats för alltid och vi förlitar oss mer än någonsin på virtuella möten för att komma i kontakt med varandra. Företagsledare måste prioritera medarbetarupplevelsen och identifiera den teknik som gör det möjligt för arbetstagarna att engagera sig och samarbeta på lika villkor, säger Johnny Poulsen på Jabra.

Svårt att tolka andras reaktioner

Undersökningen visar att så många som 69 procent tycker att sociala relationer är mer utmanande om man träffas i videomöten i stället för fysiska möten. Tre av fyra tycker att det är svårt att tolka andra personers reaktioner och känslor i samband med videomöten.

– När video används på rätt sätt kan den öka inkluderingen och produktiviteten i virtuella miljöer. Det kan också bidra till att skapa en starkare känslomässig koppling för arbetstagarna och bygga upp en digital och fysisk arbetsplats där alla kan trivas. Ledare bör ta ett steg tillbaka för att fråga, lyssna och förstå vad de anställda verkligen behöver för att utvecklas och förbättra sin arbetsupplevelse, säger Johnny Poulsen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.