Domstolen: Rätt att stoppa Huawei från 5g-nätet

Frekvensauktionen Huawei är fortsatt stoppade från de svenska 5g-näten. Det står klart efter att förvaltningsrätten kommit med sin dom efter Huaweis överklagan.

Domstolen: Rätt att stoppa Huawei från 5g-nätet

”Förvaltningsrätten har kommit fram till att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft skäl för att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät och som anger att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025.

PTS har också haft skäl för villkoret att tillstånds-havarna senast den 1 januari 2025 ska ha avvecklat beroenden av personal eller funktioner som är placerade i utlandet och, om nödvändigt, ersätta dessa med funktioner eller personal placerade i Sverige.”

Så skriver Förvaltningsrätten i Stockholm i domen som nu kommit efter att Huawei överklagat PTS beslut att utesluta Huawei och ZTE från att få leverera utrustning till de som som vann frekvenser i 5g-auktionen.

Skälet är att förvaltningsrätten ”bedömer att radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-näten”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

PTS får kritik för att man inte kommunicerade med Huawei under handläggningen, men det räcker inte för att ändra PTS beslut.

– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrättens beslut går att överklaga till kammarrätten, men där krävs prövningstillstånd för att få pröva sin sak.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.