Domstolen: Rätt att stoppa Huawei från 5g-nätet

Frekvensauktionen Huawei är fortsatt stoppade från de svenska 5g-näten. Det står klart efter att förvaltningsrätten kommit med sin dom efter Huaweis överklagan.

Domstolen: Rätt att stoppa Huawei från 5g-nätet

”Förvaltningsrätten har kommit fram till att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft skäl för att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät och som anger att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025.

PTS har också haft skäl för villkoret att tillstånds-havarna senast den 1 januari 2025 ska ha avvecklat beroenden av personal eller funktioner som är placerade i utlandet och, om nödvändigt, ersätta dessa med funktioner eller personal placerade i Sverige.”

Så skriver Förvaltningsrätten i Stockholm i domen som nu kommit efter att Huawei överklagat PTS beslut att utesluta Huawei och ZTE från att få leverera utrustning till de som som vann frekvenser i 5g-auktionen.

Skälet är att förvaltningsrätten ”bedömer att radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-näten”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

PTS får kritik för att man inte kommunicerade med Huawei under handläggningen, men det räcker inte för att ändra PTS beslut.

– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrättens beslut går att överklaga till kammarrätten, men där krävs prövningstillstånd för att få pröva sin sak.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!