Doro kliver in i USA med enkel telefoni

Doro har nu fått godkänt av amerikanska myndigheter att marknadsföra telefoner anpassade för äldre människor i USA. Företaget har även låtit undersöka mobilvanor och attityder hos äldre i Sverige, Frankrike och England.

Doro kliver in i USA med enkel telefoni

Doro har tecknat ett distributörsavtal i USA med Brightpoint Inc för marknadsföring och försäljning av telefoner anpassade för äldre människor och personer med nedsatt minnesfunktion.

Doro har även fått godkänt av Federal Communications Commision (FCC), som är den amerikanska motsvarigheten till svenska PTS, gällande försäljning av tre enkla mobiltelefoner samt en hemtelefon, Memory Plus 319c. Hemtelefonen är speciellt utformad för att hjälpa personer med minnessvårigheter.

Avtalet och godkännandet innebär därmed att Doro via affärsenheten Care Electronics skapat en viktig kanal för marknadsföring på den stora Nordamerikanska marknaden.

– Detta är ett starkt tillskott i vår internationella expansion via distributörer och det glädjer mig att vi nu tagit steget in i USA med en ledande distributör, säger Doros vd Jerome Arnaud i ett pressutlåtande.

Äldre oroliga över ny teknik

Synovate har på uppdrag av Doro låtit undersöka äldres attityder och vanor av mobiltelefoni i Sverige, Frankrike och England.

Enligt undersökningen har nästan 90 procent av alla svenskar över 65 år har idag tillgång till mobiltelefon, men samtidigt känner sig nästan varannan person i samma åldersgrupp skrämd av, eller osäker på, den nya tekniken. Undersökningen visar också att en stor skärm och tydliga knappar i kombination med enkla funktioner utgör de viktigaste kriterierna när pensionärer väljer en ny mobiltelefon. Endast var tjugonde respondent angav nya funktioner och tjänster som avgörande faktor vid köp.

Det visar sig även att det existerar lokala skillnader mellan de tre länderna. Exempelvis har varannan pensionär i Frankrike tillgång till mobiltelefon, medan siffrorna i England och Sverige uppgår till 75 respektive 90 procent. Prissättning är också viktigare bland konsumenter i England, där 40 procent tagit fasta på det som en tung faktor, jämfört med Sverige där endast 20 procent anser att det är viktigt.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.