Dörren öppen för Netwise/Trio-affär

Netwise har backat från budet på konkurrenten Trio. Men Trios styrelse vill hålla diskussionen öppen om en sammanslagning av bolagen.
Trio genomför nyemissionen som planerat.

Det var den 20 april som Netwise lade ett bud på Trio genom en aktiebaserad transaktion. Men när Trios bolagsstämma igår beslutade att fullfölja den planerade nyemissionen, som kan ge bolaget upp till 32 miljoner kronor ytterligare i kapital, så meddelade Newise att erbjudandet dras tillbaka.

”Styrelsen i Trio är i grunden positiv till Netwise initiativ och delar Netwise uppfattning om den industriella logiken i ett samgående, samt de möjligheter till synergier och samordningsvinster som ett samgående skulle medföra”, heter det i ett pressmeddelande från Trio.

Samgående är målet

Men Trios styrelse menar att det finns en rad saker som måste diskuteras och förhandlas mer. Det handlar bland annat om förväntningar hos de båda bolagens huvudaktieägare, sammansättning av styrelse och företagsledning, det sammanslagna bolagets huvudstrategier – speciellt inom området operatörslösningar. De anser att det behövs en mer detaljerad analys och klargörande av möjliga synergivinster och tidsplaner för hur dessa uppnås. Trio pekar också på frågor kring bolagens värdering och transaktionsmodellen.

Styrelsen i Trio bedömer att förutsättningarna är goda för att nå en överenskommelse kring huvuddelen eller samtliga ovannämnda frågeställningar och har därför bjudit in Netwise till förhandlingar och relationsskapande diskussioner under kommande fyra till sex veckorna med en tydlig målsättning att nå en överenskommelse kring ett samgående.

De menar att nyemissionen, som är fullt garanterad, kommer att gagna ett sammanslaget Trio och Netwise, framförallt för att kunna expandera internationell med operatörslösningar.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.